Çalışma Tezgâh ve Sehpaları

Tanım Projede istenilen şekliyle, yapı elemanı içerisine ( kolon, kiriş vb ) konacak betonarme demirinin şekillendirilmesi ve birleştirilmesi için kullanılırlar. Bunlara çalışma tezgah ve sehpaları denir. Çalışma Tezgâh ve Sehpa Çeşitleri Etriye Yapma Tezgâhı Kişinin rahat çalışabileceği ( 100 cm -110 cm ) yükseklikte olmalıdır. Hazırlanacak malzemelerin uygun sayıda konacak genişlikte ( 300 cm * […]

Demir Kesme Araçları

Tanım İnşaat demirini ( betonarme çeliğini ) projesine uygun ölçülerde kesmek için kullanılan araçlardır. Demir Kesme Araçları Çeşitleri El (Küçük) Makası Daha çok Ø 8 lik demirlerin kesilmesinde kullanılır. Ø 12 liğe kadar kesmek için kullanılabilir. Kol (Büyük) Makası Ø 14 ve daha kalın demirlerin kesilmesinde kullanılır. Elektirikli Makas Her türlü inşaat demirinin kesilmesinde kullanılr. […]

Demirleri Bağlama Araç ve Gereçleri

Tanım Projesine göre hazırlanmış olan betonarme çeliklerini bir birlerine uygun yöntem ve şekilde, bağlamak için kullanılan araç ve gereçlerdir. Demirci Kerpeteni Hazırlanmış olan demirlerin projesine uygun olarak birleştirmek için kullanılan araçtır. Demir Bağlama Teli Hazırlanmış olan demirlerin projesine uygun olarak bir birlerine bağ-lanması için kullanılan gereçtir. Demir Bağlama Kuralları Eldiveninizi ellerinize takınız. Kerpetenin azgının keskinliğini […]

Demir Düzeltme ve Bükme Araçları

Tanım Düzgünlüğü bozulmuş betonarme demirlerinin düzeltilmesi için kullanılan araçlara denir. Çeşitleri Madırga ile Çekiç ile Boru ile Demirci anahtarı ile Etriye yapma aparatı ile Elektrikli otomatik etriye ve pilye yapma makinesı ile Madırga ve çekiç: Boru – Demirci anahtarı – Etriye Yapma aparatı resim Etriye ve pilye yapma makinesi Kullanma Kuralları Eldivenlerinizi ellerinize takınız. Düzeltme […]

Demir Yüzeylerini Temizleme

Tanım Betonarme çeliğinin yüzeyinde bulunan yağ, toz, kir ve pasları temizlemek için kullanılan sıvı malzemeler ile el aletlerine denir. Çeşitleri El Aletleri Temizleyicileri: Tel fırça. Takoz fırça. Zımpara. Sıvı (likit) Temizleyiciler: Gaz yağı. Tiner. Neft. Mazot. Kullanma Kuralları Eldivenlerinizi takınız. Temizlenecek demiri inşaat alanında uygun bir yere taşıyınız. Tozlar ve basit kirleri (çamur vb) takoz […]

İnşaat Demirlerinin Ölçüleri

Çaplarına göre demir ölçüleri Betonarme çeliğinin en ( kalınlık ) çapı değeridir. Ø ( fi ) işareti ile ifade edilmektedir. Ø 8 – Ø 50 arası çaplardadır. Çaplar ikişer mm olarak artar. Uzunluklarına göre demir ölçüleri Kangal demirler 50m, firketeler 12m uzunluğunda ve U harfi şeklindedir. Özel üretilen boy çelikler fabrikasyon olarak 12m veya istenilen […]

İnşaat Demirlerinin Kullanıldığı Yerler

Çaplarına ve özelliklerine göre betonarme yapı elemanlarında (temellerde, kolonlarda, kirişlerde vb ), barajlarda, köprülerde vb tüm yapılarda kullanılmaktadır.

İnşaat Demirlerinin Sınıflandırılması

St I : Normal betonarme çeliği. St II a : Doğal sertlikte yüksek kaliteli çelik. St II b : Soğukta çekilmiş özel betonarme çeliği. St III a : Doğal sertlikte üstün kaliteli çelik. St III b : Soğukta çekilmiş özel betonarme çeliği. St IV a : Doğal sertlikte en üstün kaliteli çelik. StIV b : […]

İnşaat Demirlerinin Çeşitleri

Beton çeliklerinin sınıflandırılması T.S.500 ve T.S. 708’de verilmiştir. Betonarmede kullanılan çelikler, üç grupta çeşitlendirilmiştir. Bu çeşitler kendi içindede çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar aşağıda sıralandığı gibidir. Çelikler genel özelliklerine göre dörde ayrılır Karbonlu çelikler. Alaşımlı çelikler. Adi çelikler. Özel çelikler. Betonarme çelikleri yüzey özelliklerine göre üçe ayrılır Düz yüzeyli çelikler.((17 .08.1999 depreminden sonra ülkemizin bazı bölgelerinde (Marmara […]

İnşaat Demirleri Tanım

Betonarme yapılarda kayma ve çekme gerilmelerini karşılamak amacı ile beton içine konulan, özel şekillendirilmiş çeliğe denir.