Asma Çatı İskeleti Yapılması

1. Asma çatı iskeleti elemanlarını hazırlayınız. 2.Yastıkları monte ediniz. 3.Makasları yapmak ve monte etmek

Asma Çatı İskeleti Yapım Kuralları

Çatı tanzim planı hazırlanmalıdır. Makas şekli tespit edilmelidir. Makas aralıkları 2.00 -3.00 m arasında olmalıdır. Aşık aralıkları 1.50 – 3.50 m arasında olmalıdır. Mertek aralıkları 0.40-0.60 m arasında olmalıdır. Göğüslemeler 45° açı ile çakılmalıdır.

Asma Çatı Elemanları

Ahşap asma çatıyı meydana getiren elemanlar, 1. Meyilli yüzeyler : a. Kaplama tahtaları b. Mertekler c. Aşıklar 2. Makaslar: a. Yanlama b. Bırakma veya gergi kirişi c. Askı d. Kuşak e. Yardımcı bağlantı parçaları f .Diyagonel veya payanda 3. Göğüslemeler: 4. Rüzgar kirişleri ( Konturvatmanlar ) 5. Yastık kirişi 1. Meyilli Yüzeyler: Çatının üzerine gelen […]

Asma Çatı Makası Yapılması

1. Yapılacak olan asma çatı makaslarını 1/5 ölçeğinde düzgün bir yüzeye çiziniz ( Tatbikatta 1/1 ölçeğinde çizilir) 2. Makaslar için malzeme listesini hazırlayınız 3. Hazırlanan parçaları kesit ebatlarına göre işleyiniz. 4. İşlenen parçaları resim üzerin koyarak markalayınız. 5. Markalanan parçaları işleyiniz: 6. İşlenen parçaları monte ederek makasları meydana getirip cıvataları sıkıştırınız.

Asma Çatı Makası Yapım Kuralları

Makası meydana getiren elemanların boyutları üzerine gelen yüke ve çatı açıklığının büyüklüğüne göre statik hesapla bulunur. Yanlamalar detaylarda görüldüğü gibi askılara payanda giymesi ile birleştirilir. Pratikte giyme ucunda en az 20 cm bırakılmalıdır ve giyme derinliği 6/1 oranında olmalıdır. Birleşim yerlerinde blon, bağ demiri, demir lama, kanca ve askı kullanılır. Birleşim yerlerinde elemanların eksenlerinin bir […]

Asma Çatı Makası Elemanları

Asma çatı makası elemanları çatı makasını meydana getiren parçalardır. Aşağıda isimleri ölçüleri verilmiştir. Bırakma – Gergi Kirişi: Asma çatılarda çekmeye çalışır. Yüklerin bir kısmını askılar vasıtası ile yanlamalara iletir, ebadı makasın büyüklüğüne göre 10×12, 10×14, 12×14, 12×16, 14×18, ve16x20 cm olabilir çift olarak yapıldığı takdirde ölçüler 2x5x15, 2x6x18,2x8x20 cm olur. Askı: Aşıklardan gelen yükleri yanlamalara […]

Üç Askılı Çatı Makası

9.00 12.00 metre arasında mesnet açıklığı bulunan binalarda ve beşik çatı şeklinde tanzim edilen hangar atölye depo fabrika ve benzeri binalarda uygulanır. Açıklık büyük olduğundan bırakama kirişleri çeşitli şekillerde eklenir ve yanlarına konulan lama demirleri ile takviye edilir. Çatı arasındaki hacimden yaralanılması istenirse diyogoneller kaldırılır iki askı arasına çift kuşak konularak çatı arasında meydana gelen […]

İki Askılı Çatı Makası

Açıklığı 6.00 – 9.00 metre arasında açıklıklarda uygulanır. Askılar arasındaki mesafelerin eşit şekilde yapılması uygun olur, fakat ortadaki iki askı arasının daha az olacak şekilde de tanzim edilebilir. Askı yanlama ve gerginin birleşim yerinde parçalar birbirine geçmelerle bağlanır ve bağ demiri ile takviye edilir. Aşağıda iki askılı çatı makasları ve birleşim yeri detayları görünmektedir.

Bir Askılı Çatı Makası

Mesnet açıklığı 4.00 ila 6.00 m arasında olan binalarda uygulanır. Aşağıdaki şekilde bir askılı çatı makası ve düğüm noktalarının detay resimleri görülmektedir. 1- Mertek, 2- Yanlama, 3- Damlalık aşığı, 4- Bırakma kirişi, 5-Bulon, 6- Yastık kirişi, 7-Duvar Damlalık detayında yanlama bırakma kirişi birleşimi.

Asma Çatı Makası

Tanımı Üzerine gelen yükü yanlara ileten 4.00, den geniş açıklarda uygulanan çatı makası tipine denir. Çeşitleri Asma çatı makası kullanılan askı sayına göre isimlendirilir. Bir,iki,üç,dört ve beş askılı gibi. ———————————1.2.1. Bir Askılı Çatı Makası ———————————1.2.2. İki Askılı Çatı Makası ———————————1.2.3. Üç Askılı Çatı Makası ———————————1.2.4. Asma Çatı Makası Elemanları

Asma Çatı Özellikleri

Kullanıldıkları Yerler Asma çatılar atölye, fabrika, hangar, toplantı salonu gibi ortada kolon vb taşıyıcıların bulunması istenilmeyen yapılarla dekoratif amaçlı yapılan kamelya gibi yerlerde kullanılır. Asma çatılarda kullanılan parçaların boyutları, isimleri, makaslar, aşıklar ve mertekler arasındaki mesafeler oturtma çatılarda olduğu gibidir. Asma çatılarda oturtma çatılardan farklı olarak çatının yükünü yandaki mesnetlere iletme görevini yapan yanlamalar mevcuttur. […]

Çatı Tanzimi

Çatı tanziminin tespit edilmesinde mimari görünüşler, iklim şartları ve yörenin tarzı dikkate alınır bütün bunların yanı sıra bina planının şekli de çatı tanziminin belirlenmesinde önemlidir. Tabi ki en önemlisi binaya yakışan iklime uygun çatı tanzimini yapabilmektir. Eğer çatımızı kırma çatı şeklinde düşünüyorsak, tanzimde prensip boşluğu dikdörtgenlere ayırmak ve binayı teşkil eden köşelerin açıortaylarını uzatıp kesiştikleri […]

Asma Çatı

Asma Çatı nedir: Çatı üzerine gelen yükleri ve çatının kendi yüklerini makaslar yardımı ile iki yandaki mesnetlere aktaran çatılara asma çatı denir. Asma Çatı Çeşitleri Asma çatılar makaslardaki asma sayısına göre sınıflandırılır: Bir askılı çatı İki askılı çatı Üç askılı çatı Dört askılı çatı Beş askılı çatı