Asma Tavan Tali Profillerin Sabitlenmesi

Tali profiller önceden askı çubuklarına askı maşaları aracılığıyla bağlanan Ana profillerin altına sabitlenir. Sabitlenme şekli: Tali profiller, Ana profillere dik doğrultuda tavan U profillerinin içine geçirilir. Tali profiller Ana profillere kesişme noktalarından iki adet klips yardımı kullanılarak sabitlenir.

Asma Tavan Tali Profillerin Konumu

Tali profillerin yerleştirilmesinde ilk Tali profilin yerleştirilmesi önemlidir. Mevcut duvardan ya da giydirme duvara uzaklığı en az 10 cm olmalıdır. Bu mesafenin aşılmamasına dikkat edilmelidir. Mesafe 10cm’den kısa tutulduğu zaman alçı levha montajı sırasında kullanılacak olan aletlerle vidalama yapmak zorlaşır. Mesafe 10 cm’den fazla olacak olursa daha sonra yapılan boya ya da dekorasyonlarda göze hoş […]

Asma Tavan Tali Profillerin Aralıkları

Tali profillerin aralıkları 50 cm olmalıdır. Bu mesafeyi kesinlikle geçmemek gerekir. Bunun nedeni ise altına monte edilecek olan alçı levhaları taşıyacak olmasıdır. Aradaki mesafe 50 cm’den büyük olursa alçı levhada sonradan sarkmalar olabilir.

Asma Tavan Ana Profillerin Ekleme Parçası

Yardımcı malzemeler tablosundan hatırlayacağımız gibi profil L boyları 3 m’dir. 3 m’yi geçen asma tavanlarda Ana profiller ekleme parçası ile birbirlerine eklenirler. Ekleme parçaları iki ana profilin kanallarınlar geçirilerek monte edilir. Ana profillerin beraber çalışmalarını sağlarlar: Ekleme parçalarının montajında dikkat edilecek diğer bir nokta ise ekleme noktalarının birbirlerinden şaşırtmalı yerlere monte edilmesi gerektiğidir. Bunun nedeni […]

Asma Tavan Ana Profillerin Takılması

Ana profillerin takılması iki çeşittir. Bunlar: T askı maşası kullanılmış ise, Ana profiller maşa dişlerinden direk geçirilerek takılır. C askı maşası kullanılmış ise Ana profil maşaya yaklaştırılır ve maşa Ana profile kilitlenene kadar döndürülür.

Asma Tavan Askı Maşalarının Takılması

Askı maşaları C profillerine rahatça geçmesi ve montaj esnasında zorluk çıkmaması için C profilleriyle aynı yöne bakacak şekilde takılmalıdır. Askı çubukları takılma esnasında üzerinde bulunan yaylarına basılır ve askı çubukları yay üzerinde bulunan deliklerden geçirilir:

Asma Tavan Askı Çubuklarının Takılması

Askı çubuklarının takılması işlemi, daha önceden monte edilen ve yerinde sağlamlanan çelik dübeller üzerinde bulunan L demirlerinin içinden geçirilerek asılır:

Asma Tavan Askı Çubuklarının Boyu

Askı çubuklarının boyu belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Malzeme analizinde askı çubuğu sayısı belirlenir. Askı çubukları, tavan ile U profilleri alt kotu arasında kalan mesafeden en az 4-5 cm, en fazla 7-8 cm kısa kesilir. (resme bakınız) Askı çubuklarının kesimi profil ya da demir makasıyla yapılır. Diğer bir seçenek ise askı çubukları kesilmez. Bu […]

Asma Tavan Çelik Dübellerin Sabitlenmesi

Daha Önceden belirlenmiş olan çelik dübel yerleri matkapla delinir. Matkapla delme işleminde seçilen matkap ucuna dikkat edilmelidir. Kullanılan matkap ucu dübelden bir numara küçük olmalıdır. Daha sonra dübeller çekiç ile deliklere çakılır ve altlarında bulunan somunlar uygun anahtar yardımı ile sıkılır.

Asma Tavan Ek Askı Çubukları

Askı çubukları ve ana profillerin söz konusu tesisatlarla çakışmaması için gereken yerlerde ek askı çubuğu kullanılır. Ya da bir başka yol olarak askı çubukları ve profiller sınır değerleri geçmemek şartıyla kaydırılabilir.

Askı Çubuklarının Konumu Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

Askı çubuklarının konumlarını belirlerken dikkat etmemiz gereken noktalar vardır. Bunlar: Elektrik ve ses tesisatı var mı? İklimlendirme ve havalandırma bacaları geçiyor mu? Yangın önleme tesisatı döşenecek mi? Gibi benzeri sorular askı çubuklarının konumu belirlenmeden önce kontrol edilmelidir.

Çelik Dübel Yerleri

Ana profiller odanın uzun duvarına (“a” eksenine) paralel düşünülmüştür. “a” ekseni doğrultusunda en fazla 90 cm aralıklarla çelik dübel yerleri işaretlenmelidir. Birinci Ana profil yerleştirildikten sonra Ana profillerin birbirleri arasında ki aks uzaklık mesafeleri 90 – 110 cm aşmamalıdır. Bu mesafeler boyalı çırpı ipi yardımı ile tavana çizilir. Boyalı çırpı ipi yardımıyla çizilen Ana profil […]

Askı Çubuklarının Konumu

İlk konulacak olan askı çubuğu, uygulamaya başlanacak olan duvar köşesinden her iki duvara, uzaklığı 10cm olacak şekilde montajı yapılmalıdır. Askı çubuklarını ana profiller taşıyacağından, ana profillerin montajında yaşanacak problemleri en aza indirmek için, ANA profillerin hangi duvara paralel olacağı önceden belirlenmelidir.

U Profillerinin Sabitlenmesi

Daha önceden boyalı çırpı ipi yardımıyla tüm duvarlar üzerine taşınmış olan çizginin üzerine, tavan U profilleri, matkap yardımı ile dübel, vida ve pul kullanılarak sabitlenir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta; vida aralıkları 60 cm olmalı ve bu ölçüden küçük büyük olmamalıdır.

Asma Tavan Kotunun Belirlenmesi

Yapılması istenen asma tavan, bitiş kotuna göre alçı levha kalınlığı da temiz kalacak olan yüksekliğe eklenerek, U profillerinin alt kotu duvar yüzeyine işaretlenir. Bu kot diğer duvarlara da taşınır ve sabitleme yapılacak olan hat boyalı çırpı ipi yardımı ile tüm duvarlar üzerine taşınır.

Alçıpan ile Asma Tavan Yapılması

Alçı levha (alçıpan) ile asma tavan yapımında uyulması gereken en önemli kural, alçıpan ile asma tavan yapma iş sırasıdır. Uygulamaya başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri malzeme analiz listesi çıkararak tespit ederiz ve el aletlerini hazırlarız. Çalışıp çalışmadıklarını kontrol ederiz. 1.1. Asma Tavan 1.1.1. Asma Tavan Tanımı 1.1.2. Asma Tavan Çeşitleri 1.1.3. Asma Tavan Kullanıldığı Yerler 1.2. […]