Normal Alçı

Normal alçı, alçı taşının öğütülmesi ve bileşiminde yarım mol kristal suyu kalacak (CaSO4.1/2H2O) şekilde dehidratasyon (su kaybı) işlemine tabi tutularak, ihtiva ettiği kristal suyunun kısmen giderilmesi ile elde edilen bir yapı alçısıdır.

Alçı Türleri

Normal katkılı alçılar kullanım yerleri dikkate alındığında: 1- Saten alçılar (KNSA), Katkılı diğer alçılar olmak üzere ikiye ayrılır.

Alçı Tipleri

Yapı alçıları katkı maddeleri ihtiva edip etmediklerine göre: 1- Katıksız alçı (NA, SA), 2- Katkılı alçı (KNA, KSA) olmak üzere ikiye ayrılır.

Alçı Sınıfları

Yapı alçıları, imal metoduna göre: Normal alçı Susuz alçı olmak üzere ikiye ayrılır.

Alçı nedir

Alçı taşı (jips), doğal olarak oluşan ve bileşiminde iki molekül su bulunduran bir kalsiyum sülfat mineralidir. Alçı taşının (CaSO4 2H2O) bünyesinde yarım molekül su kalacak şekilde kızdırılarak (120-180 oC) suyunun uçurulması ve öğütülmesi ile elde edilen maddelere alçı denir (TS EN 13279-1). Alçı binalarda genellikle katıksız alçı sıvası, katıklı alçı sıvası olarak ve kartonpiyer yapımında […]