Islak hacimlerin inşaat aşamasında yalıtımı

Islak hacimler genellikle seramik ile kaplanır. Ancak seramikler su geçirimsiz olsalar da, tek başlarına su yalıtımı sağlamazlar. Seramik derzleri, suyun geçişi açısından risk oluşturan bölgelerdir. Duvarların birbiri ile ve duvarların zeminle birleştiği köşelerde genellikle su geçişini kolaylaştıran çatlaklar oluşur. Tesisat boruları veya su giderleri gibi özel noktalarda da durum aynıdır. Islak hacimlerden su sızması alt […]

Bohçalama metodu ile temel yalıtımı

Bohçalama metodu, bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır. Bu yöntemde önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ”bohça”nın içine temel oturtulur. Öncelikle bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanmalıdır. Bu zemin düzgün yüzeyli bir grobeton katmanıdır. Bu katmanın üzerine en az iki kat 3 veya 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı membran yapıştırılır. […]

Su Yalıtımı Tanımı

Yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız; yağmur, kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile banyo ve tuvalette kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalır. Yapımızı ve konforumuzu tehdit eden su ve nemden korunmak için yapılan işlemlere su yalıtımı denir.

Bitüm esaslı malzemeler su yalıtım malzemeleri

Bu yalıtım malzemeleri; likit haldeki bitüm esaslı malzemeler ve pasta halindeki kauçuk/ bitüm esaslı malzemeler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır: Likit haldeki bitüm esaslı malzemeler Normal sıcaklıkta akıcı halde olan asfaltlardır. Kendi aralarında üçe ayrılırlar: o Asfalt solüsyonları: Bir bitümlü malzemenin seyreltilerek sıvı hale gelmesiyle elde edilir. Özellikle astar amaçlı ve soğuk olarak uygulanır. TS’nın […]

Yalıtım Malzemesini Uygulama Çeşitleri

Yalıtım malzemelerinin, kimyasal yapıları ve uygulama yöntemleri, birbirlerinden farklı olmasından ötürü, uygumla sırsındaki araçlarda, birbirinden farklıdırlar. Aşağıda yalıtım gereçlerinin tanımı, kullanma kullanımı ve işlevleri verilmiştir. Lastik Çekiç Seramik kaplama malzemeleri ve gaz betonun sağlıklı yapıştırılması ve terazilemesinde kullanılır. Lastik Mala Derz dolgu uygulamalarında ve sıva yüzeylerini düzeltmede kullanılır. Taraklı Mala Taraklı mala ustanın tüm yapıştırma […]

Yalıtım Malzemeleri Kullanıldığı Yerler

Asfalt püskürterek veya sürerek yalıtım: Drenaj, temel yalıtımı, teraslarda, çatılarda, banyo hela vb. Elastomerik reçine esaslı malzemelerle yalıtım: Çatı yalıtımda, Fırça ile her türlü beton, şap, metal yüzeye uygulanır. Cam elyafı ve polyester ile yalıtım: Teraslarda ve ıslak zeminlerde. Polimer bitüm örtülerle (membranlarla) yalıtım: Eğimli çatılarda, teraslarda, temellerde. Yapışkan bantlarla yalıtım: Teraslarda ve çatıda uygulanır. […]

Alçıpan ile Tesviye Betonu Atılmış Yer Döşemesi Yapılması

alçıpan ile tesviye betonu atılmış yer döşemesi uygulaması iki çeşittir. Uygulamaları birbirine benzese de farklı yapılır. Tesviye Betonu Üzerine Direk Yer Döşemesi Yapılması Tesviyesi düzgün yapılmış döşemenin üzerine yapılır. İşlem sırasına uyulmalıdır. Zemin Kotunun Belirlenmesi Zemin kotu belirlenmesi iki çeşittir. Yer döşemesi yapılacak olan alan çok geniş ve su terazisi ile ölçü almak çok zor […]

Alçıpan İle Tesviye Betonu Atılmış Döşeme Üzerine Yer Döşemesi Yapma İş Sırası

Tesviye betonu atılmış döşeme üzerine yer döşeme yapılması ikiye ayrılmaktadır. 1.Tesviye betonunun üzerine direk uygulanması. 2.Isı – ses izolasyonunun yüksek olması istenen döşemelerde tesviye betonun üzerine bims serilmesi ve üzerine alçı levha yer döşemesi yapılmasına göre değişir. Tesviye Betonu Üzerine Yer Döşemesi Yapma İş Sırası Tesviye betonu atılmış döşemenin üzerine direk uygulama yapılır. İş sırası […]

Isıya Karşı Yalıtım Yer ve Şekilleri

Zemine oturan döşemede ısı yalıtımı Altı açık döşemede ısı yalıtımı Dış duvarlarda ısı yalıtımı Teras ve sıcak çatılarda ısı yalıtımı Örtülü ya da soğuk çatılarda ısı yalıtımı

Temelde yalıtım [Su ve Nem İçin Yapılan Yalıtım]

Bu yalıtım şekli için binanın normal zemin üzerine oturan en alt döşemesi içine suyu geçirmeyecek yalıtım gereçleri konulur. Şekilleri aşağıda verilen bu yalıtımın en çok kullanılan gereçleri (Şekil IX.4.): Bitümlü karton (RÜBEROİT) Jüt bezi Kaneviçe gibi tabaka halindeki gereçlerin yüzeye yapıştırılması yoluyla Suni ya da Mastik asfalt gibi viskozitesi yüksek gereçlerin yüzeye serilmesiyle Bitüm ve […]

Drenaj [Su ve Nem İçin Yapılan Yalıtım]

Drenaj: Yapıyı her türlü yüzey ve sızıntı sularının etkisinden kurtarmak ve suyu uzaklaştırmak için ve iki türlü uygulanır. Dış Drenaj İç Drenaj Dış drenajda bina çevresine temel duvarlarından 50-100 cm. uzaktan ve temel tabanının 30-50 cm. daha altında doğal zemin iniş yönünde ve % 5-10 eğim verilerek açılan kanallara 20 cm. çapında ve 2.00-4.00 cm. […]

Su ve Neme Karşı Alınacak Önlemler

Geniş saçaklı bir çatıyla binayı üstten kapatmak ve korumak Binayı ya yapay ya da doğal taş plakalarla kaplamak ya da içerisine yalıtım gereçleri katilmiş dış sıva kullanmak Bina yüzeyine gelen suyu atmak için kapı ve pencerelerde denizlik damlalık parapet ve benzeri profiller kullanmak Binanın zemin kotunda çepeçevre dıştan 70-100 cm. genişliğinde tretuar denilen yaya kaldırımıyla […]

Tekil Sömel Boyutlandırılması

Örnek-1) Tabanı kare olan tekil bir sömel için aşağıdaki bilgiler verilmektedir. P : Sömele gelen yük (kg); [Ör: 25000 kg olsun] S : Sömel taban alanı (cm2) [aranan bu değerdir ?] σzem : Zeminin her cm2 sinin emniyetle taşıyabileceği yük [ 3 kg/cm2 olsun] a : Sömelin kenar uzunluğu [ cm] Örnek 2: Resmin üzerine […]

Temeller

Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına “TEMEL” denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise “TEMEL YATAĞİ” denir. Yapının stabilizesi açısından hem temelin yeterli boyutta ve sağlam malzemeden yapılması hem de zemin etüdünün çok iyi yapılmış olması büyük önem arzetmektedir. Temel tabanının sağlam zemine oturtulması gereklidir. Aksi halde dengesiz oturmalardan dolayı yapıda çatlama çökme […]

Kazı İşleri

Temel zemini üzerinde kalan toprağın ya da zemin fazlasının kazılarak alınması işlemine KAZI ya da HAFRİYAT denir. Yapı eğimli bir arazi üzerinde inşa edilecekse önce tesviye kazısı daha sonra da bodrum ve temel-sömel kazısı yapılır. Eğimli arazide kademeli olarak ve çeşitli kotlarda yapılan tesviye kazılarına “TERASMAN” denir. Yapı tesviye kotu üzerinde kalan kazı işine doğrudan […]

Yapı Planının Zemine Uygulanması (Aplikasyon)

Projesi tamamlanmış, zemin etüdleri yapılmış, zemin taşıma gücü ve temel tipi belirlenmiş bir yapının arazi üzerinde yerinin tespit edilmesi ve yerleştirilmesine “zemine uygulanması” ya da “aplikasyonu” denir. Zemine uygulanacak yapı için, öncelikle bulunduğu bölgenin temizliği ve tasfiyesi gereklidir. Daha sonra yapı alanının üstünde bulunan bitkisel toprak tabakasını kaldırmak amacıyla genellikle greyderlerle “STRİP KAZISI” denilen 20 […]