Lento Yapılması

Mimari ve statik projelere uygun olarak hazırlanan lento resimlerindeki ölçülere uygun olarak, alan ortak “Betonarme donatıları”nda detaylı olarak anlatıldığı şekilde demirler kesilerek hazırlanır. Metal Kalıplarla Lento Yapılması Yapı projesinden belirlenen lento ölçüsüne uygun olarak hazırlanan metal kalıbı yere serilen ince kumun üzerine yerleştiriniz.Kalıbı iç yüzeylerini kalıp yağı ile yağlayınız: Hazırlanan 400 dozlu betonu kalıbın 1/3 […]

Lento Kalıbı Yapım Kuralları

Ahşap lento kalıbı yapım kuralları Kalıpta kullanılacak ahşap güneşe, suya ve yüke dayanıklı olmalıdır. Genellikle 2. veya 3. Sınıf çam kereste kullanılmalıdır. Lento kalıbının, mimari ve statik projelerindeki ölçülere uygun kesit ve görünüşlerini çiziniz. Lento kalıbının kapı-pencere boşluklarına sağlıklı olarak oturabilmesi için duvara her iki taraftan en az 20 cm oturmasına dikkat ediniz. Kalıp yapımına […]

Lento Kalıbı Ölçüleri

Ahşap malzeme kullanılarak, yerinde üretimi yapılacak lentoların kalıp ölçüleri, yapı mimari ve statik projelerinden okunarak alınır. Projede gösterilen kapı-pencere boşluk ölçülerine sağdan ve soldan en az 20 cm .(Kapı-pencere boşluğu+40cm) ilave edilerek lento uzunluğu belirlenir. Lento genişliği de duvar kalınlığı ölçüsünde alınır. Belirlenen bu ölçülerdeki lentoyu üretmek için gereken lento kalıbı (kanatlar, taban tahtaları ve […]

Lento kalıpları

Ahşap lento kalıbı: Lentoyu, yerinde veya prefabrike üretmek için ahşap, metal (sac vb. gibi) veya plastik malzemeler kullanılarak yapılan kalıplara lento kalıpları denir.

Lento Çeşitleri

Yapım malzemelerine göre lento çeşitleri şunlardır: Yerinde dökülen betonarme lentolar Özel üretimli bloklarla (demirli donatılı olabilir) yapılmış lentolar Prefabrike (ön yapım) lentolar Ahşap lentolar

Lento nedir?

Binalarda kapı-pencere gibi boşlukların üzerine, duvarın tekrar devam etmesi istendiğinde; boşluk üzerine yapılan (konulan) elemana lento denir. Bu amaçla hazırlanan kalıbada lento kalıbı denir.

Boşluklu Duvar Örülmesi

Pencere veya kapı için yapılacak boşluklu duvarlar, projeden belirlendikten sonra düz duvar örme işlem sırasına göre pencerelerde denizlik seviyesine kadar, kapılarda ise kasa ölçülerine göre boşluk bırakılarak örülür. (Resimde pencere için bırakılan boşluk uygulaması verilmiştir) Projeden ölçüsü okunan pencere boşlukları, tuğla duvar örme kurallarına ve tekniğine uygun olarak bırakılır: Bırakılan boşluğun kenarlarına gelen duvarların düzgün […]

Boşluklu Duvar Örme Kuralları

Boşluklu duvarlar örülürken de düz duvar örmedeki kurallar uygulanır (Bakınız Düz duvar örme kuralları) Uygulamada dikkat edilecek en önemli özellik, bırakılacak kapıpencere dişlerinin yerlerinin ve boşluk ölçülerinin duvarda tam uygulanmasıdır. Dış ve bölme duvarları tuğla ile yapılan binalarda, kapı ve pencere boşluklarının kenarlarındaki çıkıntılara diş denir. Kapı ve pencere dişleri, kasaların duvara kuvvetli bağlanmalarını sağlamak […]

Boşluklu Duvarlar

İnşaatlarda, iki nokta arasına taşıyıcı veya bölme olarak, kapı-pencerelerin geleceği yerlerde boşluk bırakılarak örülen elemanlara boşluklu duvar denir.

Düz Duvar Örülmesi (2. Sıra)

Öncelikle Bakınız: Düz Duvar Örülmesi (1. Sıra) Düz duvar örülmesini aşağıdaki resimli açıklamalı örneklerden görebilirsiniz. Uygulanan duvarın kalınlığını yukarıdaki kirişe (veya tavana) işaretleyiniz: İşaretlenen yere çivi çakarak aşağıdaki 1. Sıraya şakülünde ipi çekiniz. Diğer köşeye de aynı işlemlerle ipi çekiniz Çekilen iplere uyarak ilk köşeye ½ tuğla (yarım tuğla), diğer köşeye tam tuğla yerleştiriniz. Köşe […]

Düz Duvar Örülmesi (1. Sıra)

Düz duvar örülmesini aşağıdaki resimli açıklamalı örneklerden görebilirsiniz. Duvar uygulanacak zemini temizleyiniz: Gerekli araç ve malzemeleri uygulama yerine getiriniz: Duvar uygulanacak zemini ve malzemeleri ıslatınız: Harcı tekneye alarak alıştırınız: Sıra köşe tuğlasını yere harcı yayarak kuralına göre yerleştiriniz. Diğer köşe tuğlasını da aynı şekilde yerleştiriniz: Köşelere yerleştirilen tuğlalardan kuralına uygun 1. Sıranın ipini çekiniz: Ara […]

Düz Duvarlar

İnşaatlarda iki nokta arasına taş, tuğla ve bloklardan düz ve düşey olacak şekilde, taşıyıcı veya bölme olarak örülen elemanlara düz duvar denir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bölme ve taşıyıcı duvar malzemesi tuğla olduğu için bu modülde bu malzeme ile ilgili kurallar ve işlem basamakları verilmiştir. Diğer malzemelerle ilgili araştırma kısmında çalışma yapınız. Duvar örümünde kullanılan […]

Baca Tuğlaları Çeşitleri

Yuvarlak delikli baca tuğlası, ölçüleri: 19x19x19 cm. Kare delikli baca tuğlası, ölçüleri: 19x19x19 cm-25x25x25 cm. Dikdörtgen delikli baca tuğlası, ölçüleri: 19x24x19 cm-20x25x20 cm. Şönt baca tuğlası, ölçüleri: 19x39x19 cm-20x40x20 cm.

Duman (Ateş) Bacaları

Yapılarda ateş kaynaklarından çıkan gazların çatı üstünden havaya atılması için bina içinde veya binaya bitişik olarak düzenlenen kanallardır. Şekilleri kare, silindir veya dikdörtgen prizması şeklinde olabilir. Ateş bacalarının yapımında TS 11386’ nın kurallarına uyulmalıdır. Bacalar aşağıda verilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Projesinde verilen boyutlara uygun olarak aplikasyonu yapılmalıdır. Baca iç genişliği, yüksekliği yapılacak yere göre […]

Poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri

Beton yüzeye fırça, rulo ile sürülerek veya püskürtülerek uygulanan türleri mevcuttur. Kürlerini tamamladıktan sonra süreli olarak elastik kalırlar. Bu tür malzemeler % 400’lere varan oranlarda elastiktir ve çatlak köprüsü kurabilme özelliğine sahiptirler. Binalarda dıştan temel yalıtımında, beton ve tuğla yapılarda su taşıyan çatlakların yalıtımında, teras ve otopark detaylarında, çatı yalıtımlarında kullanılabilirler. UV (ultra viyole) ışınlarına […]

Betonarme Merdivenler

İki şekilde yapılmakta ve uygulanmaktadır. 1- Parça Basamaklı Betonarme Merdivenler. Ayrı bir yerde ters olarak hazırlanan basamak kalıpları düzgün zemin üzerinde sıralanır. İçlerine 2-3 cm. yüksekliğinde mozaikli ve yüksek dozajlı beton konulur ve düzeltilir. Kalıpların içerisine demir donatıları yerleştirilip 250-300 dozlu olarak hazırlanmış betonu dökülür. Basamaklar 24 saat sonra kalıptan çıkartılır, silinir ve cilalanarak prizini […]