Su yalıtımı uygulama yapılması

Bakınız: ————Çatılarda su yalıtımı ————Bohçalama metodu ile temel yalıtımı ————Havuz betonunun yalıtımı ————Kör cephelerin yalıtımı ————Basınçlı Suyun Durdurulması ————Bodrum katların su ve rutubete karşı yalıtımı ————Su Yalıtımı Drenaj ————Temelde dıştan yalıtım ————Islak hacimlerin inşaat aşamasında yalıtımı ————Islak hacimlerin inşaat sonrası yalıtımı

Islak hacimlerin inşaat sonrası yalıtımı

Seramik uygulaması en geç 1–2 gün içinde yapılmalıdır. Seramik derzlerinin su geçirimsizliğini sağlamak için derz macunu yapılırken harç suyuna katılmalıdır. Yalıtım yapılmadan kaplaması yapılmış veya yalıtımı çeşitli nedenlerle hasar görmüş ıslak hacimlerin seramik kaplanmasından sonra alt katlara su veya rutubet geçmesi halinde, çimento harçlarına katılan, aderans artırıcı ve su geçirimsizlik malzemeleri kullanılarak yalıtım yapılabilir. Bunun […]

Islak hacimlerin inşaat aşamasında yalıtımı

Islak hacimler genellikle seramik ile kaplanır. Ancak seramikler su geçirimsiz olsalar da, tek başlarına su yalıtımı sağlamazlar. Seramik derzleri, suyun geçişi açısından risk oluşturan bölgelerdir. Duvarların birbiri ile ve duvarların zeminle birleştiği köşelerde genellikle su geçişini kolaylaştıran çatlaklar oluşur. Tesisat boruları veya su giderleri gibi özel noktalarda da durum aynıdır. Islak hacimlerden su sızması alt […]

Temelde dıştan yalıtım

Uygulama yapılacak yüzey; toprak, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. Astar kat olarak sürme yalıtım malzemelerinden herhangi biri ile % 20 oranında su ile karıştırıldıktan sonra fırça veya tabanca ile uygulanır: Minimum 4–5 saat, tercihen bir gün kuruması beklendikten sonra bir kat mebran yapıştırıcı sürülür ve […]

Su Yalıtımı Drenaj

Su Yalıtımı – Dış drenaj Bina çevresinde, temel duvarlarından 50~100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30~50 cm derinde % 5~10 cm eğimli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çaplı künk veya büz döşenir. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı çimento harcı ile kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. […]

Çatılarda su yalıtımı

Genel olarak eğimi % 5’ ten az olan çatılar “teras çatılar”, eğimi % 5’ ten fazla olan çatılar ise “eğimli çatılar” olarak adlandırılırlar. Yapının bulunduğu iklim kuşağı, yapının çatı alanı ve yapının niteliği gibi özellikler tasarım aşamasında tasarımcının çatının teras mı yoksa eğimli mi olması gerektiğine karar vermesine yardımcı olur. Tasarımcı bu seçimi yaparken özellikle […]

Bodrum katların su ve rutubete karşı yalıtımı

Bodrum katlar, yetersiz yalıtım, yalıtımın yıpranması veya betondaki çatlamalar nedeniyle zamanla rutubet ve hatta su sızdırma sorunlarına maruz kalabilirler. Yalıtımın dışarıdan yapılması daha sağlıklı ise de, bitişik nizam yapılar veya yüksek hafriyat masrafları gibi sebepler yüzünden bu her zaman mümkün olmayabilir.

Kör cephelerin yalıtımı

Sıvalı kör cephelerde eğer çatlak yoksa 2 kat su yalıtım malzemesi sürmek yeterli olacaktır. Bu işlem için astar olarak sıvı sürme tipi su itici yalıtım malzemesi sürülebilir. Siyah görüntü istenmiyorsa beyaz olan malzemelerden de kullanılabilir. Yüzeyde 1 mm genişliğinden daha geniş çatlaklar varsa önce bunların tamirinin yapılması gerekir.

Havuz betonunun yalıtımı

Havuz veya su deposu gibi haznelerin yapımı aşamasında geçirimsiz beton kullanılması, pek çok sorunun daha yaşanmadan halledilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla beton harcı hazırlanırken su itici katkı maddesi kullanılmalıdır. 50 kg’lık her torba çimentoya, 330 gramlık bir poşet katkı ile hazırlanacak harç betonun geçirimsiz olması için yeterli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, karışımı çimento + […]

Bohçalama metodu ile temel yalıtımı

Bohçalama metodu, bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır. Bu yöntemde önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ”bohça”nın içine temel oturtulur. Öncelikle bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanmalıdır. Bu zemin düzgün yüzeyli bir grobeton katmanıdır. Bu katmanın üzerine en az iki kat 3 veya 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı membran yapıştırılır. […]

Su Yalıtımının Kullanıldığı Yerler

Su yalıtım malzemeleri; Drenaj Temel uygulamaları Banyo ve WC gibi ıslak hacimlerde Dış etkilere devamlı surette açık olan teras ve çatılar gibi alanlarda oldukça yoğun olarak su yalıtımı uygulanmaktadır. Su yalıtım işlemi, yeraltı sularının binadan uzaklaştırılması amacı ile yapılan drenaj sistemi başta olmak üzere; temelde, banyo, mutfak, WC gibi ıslak hacimlerde, su depolama amaçlı tesislerde, […]

Su Yalıtımı Çeşitleri

Yapılardan su ve nemi uzaklaştırmak üzere özellikle petrol esaslı olan bitümlü malzemelerin oldukça fazla kullanıldığı daha önce belirtilmişti. Genel olarak sıcak ve soğuk olmak üzere iki şekilde su yalıtımını uygulamaktayız. Soğuk uygulamalar daha çok sürme işlemlerinde tercih edilmektedir. Sıcak uygulamaların ise, daha çok serme amaçlı yalıtım malzemelerinin montajında uygulandığını görmekteyiz.

Su Yalıtımının Amacı

Su yalıtımı genellikle yapıları su ve rutubetten korumak amacı ile uygulanmaktadır. Bunun yanında su yalıtımı; Yapımızın taşıyıcı kısımlarında yer alan donatının paslanmasını ve taşıma kapasitesinin düşmesini engellemek, Betonun bozulmasına ve çatlamasına engel olmak, Binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasına mani olmak ve suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar […]

Su Yalıtımı Tanımı

Yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız; yağmur, kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile banyo ve tuvalette kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalır. Yapımızı ve konforumuzu tehdit eden su ve nemden korunmak için yapılan işlemlere su yalıtımı denir.

Su Yalıtım Malzemesini Hazırlama ve Kuralları

Tüm düşey ve yatay elemanların birleşim ara kesitleri ve düşey elemanların yön değiştirdiği ara kesitlerinde örtülerin daha yumuşak dönüş yapmalarını sağlamak için 45° eğimli en az 8 x 8 cm genişlikte pahlar yapılmalıdır: Su yalıtımı uygulanacak olan yüzeyler düzgün, pürüzsüz, tercihen ahşap mala perdahlı olmalı, yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden […]

Serme Tip Su Yalıtım Malzemeleri

Serpme tipi su yalıtım malzemeleri aşağıda listelenmiştir, tıklayıp detaylarına erişebilirsiniz. Polimer bitümlü su yalıtım membranları Kiremit altı örtüleri yalıtım Fibrocam taşıyıcılı kiremit altı örtüleri Kraft kâğıt taşıyıcılı kiremit altı örtüleri