Şantiyelerin Düzenlenme Özellikleri ve Ayrıntıları

———-2.3.1. Çevresi serbest küçük bina şantiyeleri ———-2.3.2. Çevresi kapalı küçük bina şantiyeleri ———-2.3.3. Çevresi serbest büyük bina şantiyeleri ———-2.3.4. Kooperatif inşaatı şantiyeleri ———-2.3.5. Bina yıkım şantiyeleri ———-2.3.6. Menfez şantiyeleri ———-2.3.7. Betonarme köprü şantiyeleri ———-2.3.8. Kargir köprü şantiyeleri ———-2.3.9. Viyadük şantiyeleri ———-2.3.10. Yamaç viyadüğü ve dayanma duvarı şantiyeleri ———-2.3.11. Baraj şantiyeleri ———-2.3.12. Liman şantiyeleri ———-2.3.13. Kısa […]

Lokomotifle işletilen balastiyer şantiye örnekleri

Beton yapma işletmelerine ait örnekler

Burada insan gücüyle işletilen şantiye tiplerine örnekler verilecektir.

Beton şantiyelerinin işletme özellikleri

Beton şantiyelerinde aşağıdaki koşullar göz önünde tutulur: Beton agregasının çıkarılması, işbaşına taşınması ve depo edilmesi Bağlayıcı malzemenin işbaşına taşınması ve depolanması Bağlayıcı malzeme ile agreganın betonyere veya diğer harman tesislerine taşınması Harman yapılması Yapılan betonun kalıplara taşınması ve konulması Kalıp ve iskelelerin hazırlanması için marangoz atölyesi kereste deposu yapılması, çeşitli kaldırma araçlarının temin Beton için […]

Ray döşeme şantiyeleri

Demiryolu inşaatı şantiyelerinin bir alt şantiyesi olarak birincisi merkez, ikincisi de işbaşı olmak üzere bunların da iki örgütü vardır. Merkez örgütü, işe ait hesapları yapar, gereken ray, travers, cebire, makas gibi malzeme gereksinimini bulur, satın alır ve işbaşına yakın bir istasyonda depo eder. İşbaşı örgütü ise teslim aldığı hattın aplikasyonunu yapar, eksenini tespit eder, teslim […]

Demiryol inşaatı şantiyeleri

Kombine şantiyelere bir başka örnektir. Şehirde merkez örgütü bulunur. Merkez örgütünde makine parkı, ambarlar, teknik servisi, muhasebe servisi vardır. İşbaşında, merkez örgütünün küçük bir örneği olarak işbaşı şantiyesi kurulur. Bunun için de ocak işletme servisi, taşıma servisi, servis yolu servisi, servis köprüleri servisi, dekovil hattı servisi, telefon servisi, taşıt ve makineler bakım servisi, atölyeler servisi, […]

Yol inşaatı şantiyeleri

Bunlar da kombine şantiyelerdendir. Ayrı ayrı işletmeler bir araya getirilerek şantiye kurulur. Şehirde bir merkez örgütü, burada ambarlar, makine parkı, teknik servis ve muhasebe servisi bulunur. Yol inşaatı yapılan kısmın ortalarında, uygun bir yerde bir işbaşı şantiyesi kurulur. İşbaşı şantiyesi örgütü, merkez örgütünün küçük bir örneğidir. İşbaşı şantiyelerinde taş ocağı işletme servisi, taşıma servisi, telefon […]

Kanalizasyon şantiyeleri

Şehirde bir merkez bürosu ve şantiyesi kurulur. Ambar çevresine kurulan merkez şantiyesinde kum, çakıl depoları, betoniyerler, kalıplar, boru döküm yerleri ve yapılan boruları saklamak için boru depoları yapılır. İşin önemli bir kısmı merkez şantiyesinde yapılır, bunlar işbaşı şantiyesine hazır olarak taşınır, işbaşı şantiyesinde yalnızca rögarlar üretilir. Rögarın dökülmesi için gereken beton ve kalıplar merkez şantiyesinden […]

Kaldırım yapma şantiyeleri

Bu tip şantiyelerin hemen hepsi kaldırım taşlarını belirli bir ocaktan temin ederler. Kaldırım taşları şehirde belirli bir yere depo edilir. Depolarken bu taşlar kaldırım taşı ve bordür taşı olarak iki kısım halinde sınıflandırılır ve ayrılır. Kaldırım taşı malzeme depolarının yanında kum depoları da bulunur. Malzeme, depolardan işbaşına taşınır. Kaldırım taşı döşenirken, olabildiğince trafiği kesmemeye çalışılmalıdır. […]

Caddelerde asfalt kaplama ve bakım şantiyeleri

Şose şantiyelerinden farklı olarak bu şantiyelerde trafiği kesme zorunluluğu vardır. Bu şantiyelerin şehirde bir merkez bürosu ve ambarı bulunur. Ancak burada pek çok hazır malzeme piyasadan ve yüklenicilerden sağlanacağı için ambar hacmi küçüktür. Bu şantiyelerde şehir sınırları dışında bir arazide asfalt betonu hazırlama istasyonu kurulur ve buna paralel olarak şehir içine asfaltı taşıyan bir taşıma […]

Şose asfalt kaplama ve bakım şantiyeleri

Bu şantiyelerin şehirde bir merkez bürosu ve ambarı bulunur. Burada kaplama malzemesi ambarı, makine yedek parçaları ambarı, proje servisi ve muhasebe servisi gibi bölümler bulunur. Bu merkez, işbaşı şantiyesini destekleyen taş ocağı işletmesi, taş kırma ve eleme servisi ayrıca asfalt betonu yapma servisi vardır. Bundan başka, sıcak betonu taşıma servisi bulunur. Taşıma araçlarının bakımı merkez […]

Uzun tünel şantiyesi

Uzunluğu 600 m. den fazla olan tünellere uzun tünel denir. Bu çeşit tünellerde vantilasyon gerekir. Ayrıca gerekirse tünel içinde biriken suyu dışarı atmak için pompaj tesisiyle akaryakıt deposu, çimento ambarı, yapı malzemesi ambarı, atölyeler, büro ve lojmanlar, garaj, bakkal, kantin ve revir gibi binalar bulunur. Tünel içine tek hatlı bir dekovil döşenir, fakat tünel ağzından […]

Kısa tünel şantiyesi

Uzunluğu 600 m.den küçük tünellere kısa tünel denir. Bu çeşit tünellerde başlıca özellik vantilasyon dayanımının bulunmamasıdır. Bu tünellerde insan gücü kullanılır. Fakat makine yönünden yeterli firmalar kompresör ve elektrojen grupları kullanırlar. Bu tesisler, lastik tekerlekli şasiler üzerine bindirilirler. Çimento, malzeme ve kereste için bir ambar kurulur, küçük bir demir ve ahşap atölyesi vardır. Mühendis ve […]

Liman şantiyeleri

Bu şantiyeler de kombine şantiyelerdendir. Bir limanda taş ocakları, taş taşınması, suni blok, denizde yükleme ve boşaltma gibi işlemler başlı başına işletme oluşturur. Diğer işletmelerse sırasıyla atölyeler, ambarlar ve santralden oluşur.

Baraj şantiyeleri

Bu şantiyeler, pek çok işletmenin bir arada çalıştığı kombine şantiyelerdir. Birinci işletme ünitesini temel kazısı ve kazının taşınması oluşturur. İkinci işletme ünitesini de taş ocakları, taş taşınması, kırılması, elenmesi ve yıkanması teşkil eder. Üçüncü işletme ünitesini malzeme tartısı, beton yapılması, taşınması, dördüncü üniteyi de atölyeler oluşturmaktadır. Beşinci ve altıncı üniteler ise ambarlarla enerji santralından oluşmaktadır.

Yamaç viyadüğü ve dayanma duvarı şantiyeleri

Düzgün olmayan arazide depolar yamaca kurulur. Depodan aşağıdaki yapının arkasına tahtadan yapılmış oluklar uzatılır, malzeme bu oluklardan aşağıya kaydırılır. Yalnız, tahta olukların malzeme yükü altında kırılmalarını önlemek için üst ucu yamaca, alt ucu yapının kenarına mesnetlenmiş kafes kiriş veya iki direkten oluşan gergili kirişe oturtulur;