İnşaat Demirlerinin Çeşitleri

Beton çeliklerinin sınıflandırılması T.S.500 ve T.S. 708’de verilmiştir. Betonarmede kullanılan çelikler, üç grupta çeşitlendirilmiştir. Bu çeşitler kendi içindede çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar aşağıda sıralandığı gibidir. Çelikler genel özelliklerine göre dörde ayrılır Karbonlu çelikler. Alaşımlı çelikler. Adi çelikler. Özel çelikler. Betonarme çelikleri yüzey özelliklerine göre üçe ayrılır Düz yüzeyli çelikler.((17 .08.1999 depreminden sonra ülkemizin bazı bölgelerinde (Marmara […]

Çatılarda su yalıtımı

Genel olarak eğimi % 5’ ten az olan çatılar “teras çatılar”, eğimi % 5’ ten fazla olan çatılar ise “eğimli çatılar” olarak adlandırılırlar. Yapının bulunduğu iklim kuşağı, yapının çatı alanı ve yapının niteliği gibi özellikler tasarım aşamasında tasarımcının çatının teras mı yoksa eğimli mi olması gerektiğine karar vermesine yardımcı olur. Tasarımcı bu seçimi yaparken özellikle […]

Yapı kimyasalları, derz malzemeleri ile yapısal su geçirimsizliği sağlayan malzemeler

Yapının her aşamasında, her elemanın imalatında iyileştirmesi, dayanıklılığın artırılması, hız kazanılması, kullanım ömrünün uzaması gibi amaçlarla kullanılan kimyasallardır. Genel olarak beton elemanların imalatı sırasında imalat kolaylığı sağlamak, betonun kalitesini artırmak, istenen özelliklerin verilmesini sağlamak ve su geçirimsizliği elde etmek amacıyla kullanılan yapı kimyasalları toz ya da likit (sıvı) halde bulunurlar. Genellikle; beton eleman imalatı sırasında, […]

Alçıpan Yer Döşeme Yapma İşlem Basamakları

Yüzey teşhisini yapınız Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçıpan yer döşemesinin ve asma kat yer döşemesinin nasıl bir döşemeye ve nasıl bir duvara montaj yapılacağını tespit ediniz. Döşeme (betonarme mi, ahşap mı, çelik mi) ve duvarın özelliğinin bilinmesi gerekir. Döşemede değişken yükseklikler var mı? Duvarda girinti çıkıntılar var mı, bunların tespitini yapınız. Kot ve […]

Asma Kata Uygulanan Alçıpan Yer Döşemesi Yapılması

Asma kata uygulanan yer döşemelerinin uygulaması asma tavan ile alçıpan yapımı ile benzerlik göstermektedir. Asma kata uygulanan alçıpan yer döşemesinde taşıyıcı sistemin hem altına hem üstüne alçıpan uygulaması yapılmaktadır. Ses ve ısıya karşı yüksek derecede yalıtım sağlar. Asma Kat Kotunun Belirlenmesi Asma kat kotu belirlenirken yapılacak olan asma kat döşemesinin yüksekliği asma katta istenen temiz […]

Asma Kata Uygulanan Yer Döşemesi Yapma İş Sırası

Asma kata uygulanan yer döşemesi yapma iş sırası aşağıdaki gibidir. 1- Asma kat kotunun belirlenmesi 2- Ahşap kirişlerin yerleştirilmesi 3- Asma kat tavan montajı 4- DU profillerin ahşap kirişlere montajı 5- Ses yalıtım bantlarının agraflara yerleştirilmesi 6- Alçı levhaların konstrüksiyon üzerine montajı 7- Ses yalıtım bantlarının kiriş üst kısmına yapıştırılması

Alçıpan ile Yapıştırma Giydirme Duvar Yapımı

Maliyeti metal iskeletli giydirme duvara göre daha ucuzdur. Kullanım alanı daha azdır. Dekoratif olmayan düz duvarlarda daha çok tercih edilir. Duvarın Kotunun ve Düzgünlüğünün Kontrolü Kot alınırken dikkat edilecek noktalar şunlardır: 1- Giydirme duvarın konumu belirlenir. 2- Yapıştırma alçısının öbeklerinin kalınlığı göz önüne alınarak giydirme duvarın bitiş hattı boyalı çırpı ipi ile döşemeye işaretlenir. 3- […]

Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapma Kuralları

Alçı levha ile giydirme duvar yapma kuralları, öncelikle giydirme duvar yapacağımız yerin özelliklerini bilmekle başlar. Uygulama yapacağımız yer kuru mu nemli mi, su alma ihtimali var mı veya yakınında bir ocak veya soba kalorifer kazanı gibi dış etkenlerin olup olmadığını bilmemiz gerekir. Buna göre alçı levha seçimi yapmamız gerekir. Piyasada 4 çeşit alçı levha bulunmaktadır. […]

Alçıpan Asma Tavan Yapılması İşlem Basamakları

Alçıpan ile asma tavan yaparken aşağıdaki işlem basamaklarını dikkate alırız: Yüzey teşhisi yapınız: Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçı levha asma tavanın nasıl bir tavana montaj yapılacağını tespit ediniz. Tavan betonarme mi, ahşap mı, çelik mi, asmolen bir döşeme mi ve tavanda değişken yükseklikler var mı? Bunların tesbitini yapınız. Kot ve ölçü alınız: Bu […]

Değişik Tavan Türlerinde Asma Tavan Yapımı

İki çeşittir. Değişken mesafeli asma tavanlar ve asmolen döşeme altı tavanlardır. Değişken mesafeli tavanlar askı çubukları çelik dübeller üzerindeki L demirinin içinden geçirilerek asılır. Askı maşaları askı çubuklarına geçirilir. Daha sonra istenen yüksekliğe göre ayarlandıktan sonra askı çubukları yukarıya doğru kıvrılır. Asmolen döşemeye asma tavan yapmada dikkate edilecek tek bir nokta vardır. Çelik dübellerin kesinlikle […]

Asma Tavan Alçıpan Kaplama

Alçı levhanın kaplamasının iki çeşidi vardır. Kaplama, duvarların birbirine dik olmasına ve birbirine dik olmayışına göre kaplama yapılır. Alçı levha kaplama uygulaması şöyledir: Duvarlar birbirine dikse, alçı levha Tali profillere dik açı yapacak şekilde duvar köşesine yanaştırılır. Alçı levhaların kısa olan kenarları Tali profillerin kanatlarını ortalamasına dikkat edilmelidir. Alçı levhalar profil eksenleri doğrultusunda Tali profillere […]

Asma Tavan Yalıtım Malzemesi

Asma tavan yalıtım malzemesi taş yünü ve cam yünüdür. Yapılacak olan asma tavanda yalıtım yapılması düşünülüyorsa, yalıtım malzemeleri alçı levha kaplanmasına başlamadan önce profillerin üzerine yerleştirilmelidir. Daha sonradan alçı levhaların üzerine yalıtım malzemelerini koymak zorlaşacağı için köşelere uzanmak zorlaşacaktır.

Asma Tavan Tali Profillerin Sabitlenmesi

Tali profiller önceden askı çubuklarına askı maşaları aracılığıyla bağlanan Ana profillerin altına sabitlenir. Sabitlenme şekli: Tali profiller, Ana profillere dik doğrultuda tavan U profillerinin içine geçirilir. Tali profiller Ana profillere kesişme noktalarından iki adet klips yardımı kullanılarak sabitlenir.

Asma Tavan Tali Profillerin Konumu

Tali profillerin yerleştirilmesinde ilk Tali profilin yerleştirilmesi önemlidir. Mevcut duvardan ya da giydirme duvara uzaklığı en az 10 cm olmalıdır. Bu mesafenin aşılmamasına dikkat edilmelidir. Mesafe 10cm’den kısa tutulduğu zaman alçı levha montajı sırasında kullanılacak olan aletlerle vidalama yapmak zorlaşır. Mesafe 10 cm’den fazla olacak olursa daha sonra yapılan boya ya da dekorasyonlarda göze hoş […]

Asma Tavan Tali Profillerin Aralıkları

Tali profillerin aralıkları 50 cm olmalıdır. Bu mesafeyi kesinlikle geçmemek gerekir. Bunun nedeni ise altına monte edilecek olan alçı levhaları taşıyacak olmasıdır. Aradaki mesafe 50 cm’den büyük olursa alçı levhada sonradan sarkmalar olabilir.

Asma Tavan Ana Profillerin Ekleme Parçası

Yardımcı malzemeler tablosundan hatırlayacağımız gibi profil L boyları 3 m’dir. 3 m’yi geçen asma tavanlarda Ana profiller ekleme parçası ile birbirlerine eklenirler. Ekleme parçaları iki ana profilin kanallarınlar geçirilerek monte edilir. Ana profillerin beraber çalışmalarını sağlarlar: Ekleme parçalarının montajında dikkat edilecek diğer bir nokta ise ekleme noktalarının birbirlerinden şaşırtmalı yerlere monte edilmesi gerektiğidir. Bunun nedeni […]