Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları

Döşeme kiriş bağlantılarından bir tanesi de merdiven sahanlığıdır. Sahanlık döşemesi (kiriş döşemedeki bağlantı ile) yapıldıktan sonra merdiven kollarının donatıları buralara bağlanır. Merdiven düz ve pilye donatıları sahanlığın bağlı olduğu kirişe bağlanır. Klasik sistem kalıp

Kiriş Döşeme Bağlantıları

Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır. Bütün donatılar döşeme üzerinde hazırlanır. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının altında olacak şekilde bağlanır. Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Döşeme düz donatıları aralarında pilye olmalıdır. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır. Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır. Pilye donatıları kenarlardan ve komşu döşemelere […]

Kolon-Kiriş Bağlantıları

Betonarme kolonların içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpedeni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılır. Kolon esas donatıları ve etriyeleri ölçüsünde kesilip demirci sehpasında hazırlanır. Kolon donatıları temelden gelen kolon filizlerine bağlanır. Yerine yerleştirildikten sonra doğru bir paspayı için pas taşı kullanılır. Kiriş donatılarındaki esas demir, montaj demir, pilye ve etriyeler […]

Temel–Kolon Bağlantıları

Betonarme temellerin içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpeteni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılmalıdır. Temel düz donatıları ölçüsünde kesilip yerinde tel ile bağlanır. Temel projesinden temele ait pilye ve etriyeler yerinde bağlanamadığı zaman dışarıda bağlanarak sonradan yerine yerleştirilir. Yerleştirme işleminde mutlaka pastaşı paspayı kullanılmalıdır. Temel donatısı bitirilince kolon için hazırlanan […]

Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi

Kalıbı bitirilmiş temele donatı yerleştirilir. Temel esas donatılar her iki yönde kalıp içinde yerleştirilir. Donatıların kesiştiği her yer tel ile bağlanır. Uygulanacak olan temel çeşidine göre donatılar yerinde ya da önceden hazırlanır. Yerine yerleştirirken pilyelerin proje ölçüsünde olmasına çok dikkat edilir. Temel donatıları yerleştirildikten sonra kolon filiz donatıları yerleştirilir:

Kiriş Donatısı

Genellikle dikdörtgen kesitli ve eğilmeye çalışır. Üzerindeki yükleri kolon ve altındaki duvarlara iletirler. Kiriş donatıları montaj, esas (düz demir), pilye ve etriye donatılarıyla yapılır. Kirişlerde çapı 12 mm (Ø12) den aşağı donatı kullanılmaz. Kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır. Kirişler devam ediyorsa alt donatılar L/4 kadar diğer kirişe devam eder. Kirişlerin başlangıcı bitişlerinde […]

Donatı

Betonarme yapı elemanların içine kendi özelliğine göre demir yerleştirilir. Bu demirlerin şekli, kalınlığı ve sayıları mühendislik hesaplarıyla bulunur. Betonarme yapı elemanlarında nasıl bir demir kullanılacağı statik uygulama projesinde çizilerek gösterilir. Burada demirin şekli ve ölçüsü yazılı olur. Betonarme yapı elemanlarında etriye, pilye, düz, mesnet, şapo ve çiroz demirleri vardır. Bu demirlerin yapı elemanı içine yerleştirilmesine […]

Pilye Yapma

Pilye yapma işlemi adımları için bakınız: ————2.3.1. Pilye için Demirleri Markalama ————2.3.2. Pilye Demirlerini Kesme ————2.3.3. Pilye Demirlerini Bükme ——————2.3.3.1 Kat Kirişi Pilyelerini El Aletleri ile Bükme ——————2.3.3.1 Bükme Makinesi ile pilye yapmak

Pilye Demirlerini Bükme

Pilye demirlerini bükme işlemi el aletleri ve bükme makinesi ile ili şekilde yapılabilir: Kat Kirişi Pilyelerini El Aletleri ile Bükme Bükme Makinesi ile pilye yapmak

Bükme makinesi ile pilye yapmak

Makinenin toplarını pilye için kullanılacak demirin çapına göre ayarlayınız. Pimi taktıktan sonra, algılayıcı, ayarladığımız açıya geldiğinde, tepsinin ilk başlangıç durumuna (geri) gelmesini sağlar. Kıvırma (bükme ) noktalarını projedeki ölçülerine göre tebeşirle demir üzerine veya lata üzerine çivi çakılarak yerlerini belirleyiniz. Makinenin ayarları yapılmış olur. Uygun sayıda demir konarak bükme işlemi için pedala basılır. Demiri açıya […]

Kat Kirişi Pilyelerini El Aletleri ile Bükme

İki anahtar ağzına demiri sıkıştırarak, bükme için markalanan yerden kıvırınız 45° açılı kısmı oluşturmuş olunuz. 45°’ lik eğimli yerden sonra markalanan noktadan pilyenin sol kısmını meydana getirecek şekilde kıvırınız. Demirin sağa, sola dönmemesi için ayağınızla orta kısma basınız. Aynı işlemi sağ taraf içinde uygulayınız. Döşeme pilyeleri için Döşemeye bir düz demir, bir pilye demiri şeklinde […]

Pilye Demirlerini Kesme

Elektrikli kesme makinesi veya kol makinesi ile projeden aldığınız L uzunluk ölçüsünü doğru işaretleyerek (markalama) demiri makas ağzına koyunuz ve kesiniz.

Pilye için Demirleri Markalama

Pilyeyi L uzunluğuna göre tebeşirle markalayınız. ( işaretleyiniz) Kıvırma yerlerini kıvırma ölçülerine göre işaretleyiniz. Uygun bir yere tebeşirle 45°’ lik açılı kısmı çiziniz (açı doğruluğunu kontrol için ).

Pilye Yapma Kuralları

Elle yaptığınızda iki demirci anahtarı kullanınız. Anahtar ağzından demirin oynamamasına dikkat ediniz. Kıvırma işlemini yaparken istenilen açılara dikkat edilmelidir. (kat kirişleri ve döşemelerde 45° , temel kirişlerinde 60° olur.) Otomatik kıvırma makinesini kullanırken elektrik akımına dikkat ediniz. Otomatik kıvırma makinesinde ayarları doğru yapınız. Otomatik kıvırma makinesinde demirlerin fırlamamasına dikkat ediniz.

Pilye

Tanım Beton içerisine çekme ve basınç yüklerini karşılaması için konan şekillendirilmiş demirdir. Pilyenin üstü çekmeye altı basınca karşı çalışır. Pilye Çeşitleri Döşemelerde Kat kirişlerinde Temel kirişlerinde Pilyenin Görevleri Döşemelerde ve kat kirişlerinde üst kısmı çekmeye, alt kısmı basınca karşı çalışır.