Özel Asansörler

“Lift” de denilen, taşınabilen, sökülüp monte edilebilen YAPI ASANSÖRLERİ, değirmenler için frenli asansörler mutfak ve servis asansörleri bu guruba girmektedir. Bunlar çeşitli raylı sistemler olarak dik, eğik veya diğer şekillerde özel olarak projelendirilip çalıştırılabilmektedirler.

ASANSÖRLER

Binalarda katlar arasında düşey sirkülasyonu sağlamak amacıyla, insan ya da yük taşımak üzere birtakım makara ve halatlarla ve motor gücüyle donatılmış iletim kabinlerine “ASANSÖR” denilmektedir. Asansörler genel olarak şu üç guruba ayrılır: İnsan ve yük asansörleri Yük asansörleri Özel asansörler