Teras ve sıcak çatılarda ısı yalıtımı

Yapının ısısı dış atmosfere doğrudan doğruya çıkıyor ve arada hiçbir hava boşluğundan geçmiyorsa bu tip çatılara “sıcak çatı” denilmektedir. Böyle üzerinde gezinilebilen teras ve sıcak çatılarda ısı yalıtım gereci olabildiğince küçük alanlara bölünür ve aralarına elastik dolgu malzemeleri doldurulur. Aşağıdaki şekillerde de görüleceği gibi ısı yalıtım gereçleri (5.00 cm.) su yalıtım gereçleriyle birlikte ve katmanlı […]

Dış duvarlarda ısı yalıtımı

Duvarın cinsine bağlı olarak: (a). Kargir Duvarda Yalıtım: Dış duvarın sıcak tutulması istenildiğinde ve su buharının yapıya girmesi arzu edilmediğinde yapılır ve “duvarın iç yüzeyinde” ya da “duvarın dış yüzeyinde” olmak üzere iki şekilde uygulanır. (a.1).Dış duvar içerisinde yapılanı yalıtım için: -Ya iki dış duvar sırası yanyana ve 5-10 cm. aralık bırakılarak örülür ve bırakılan […]