Su Yalıtım Malzemesini Hazırlama ve Kuralları

Tüm düşey ve yatay elemanların birleşim ara kesitleri ve düşey elemanların yön değiştirdiği ara kesitlerinde örtülerin daha yumuşak dönüş yapmalarını sağlamak için 45° eğimli en az 8 x 8 cm genişlikte pahlar yapılmalıdır: Su yalıtımı uygulanacak olan yüzeyler düzgün, pürüzsüz, tercihen ahşap mala perdahlı olmalı, yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden […]

Serme Tip Su Yalıtım Malzemeleri

Serpme tipi su yalıtım malzemeleri aşağıda listelenmiştir, tıklayıp detaylarına erişebilirsiniz. Polimer bitümlü su yalıtım membranları Kiremit altı örtüleri yalıtım Fibrocam taşıyıcılı kiremit altı örtüleri Kraft kâğıt taşıyıcılı kiremit altı örtüleri

Kraft kâğıt taşıyıcılı kiremit altı örtüleri

Taşıyıcı olarak 140 g/m² ağırlıklı kraft kağıt kullanılarak üretilen, bir yüzü polietilen diğer yüzü örgü elastik polipropilen kaplı, APP (Atactic polipropilen) katkılı su yalıtım örtüsüdür.

Fibrocam taşıyıcılı kiremit altı örtüleri

Taşıyıcı olarak 50 g/m² ağırlıklı fibrocam kullanılarak üretilen, bir yüzü polietilen diğer yüzü örgü elastik polipropilen kaplı, APP (Atactic polipropilen) katkılı su yalıtım örtüsüdür.

Kiremit altı örtüleri yalıtım

Kiremit altı örtüleri, eğimli çatıda çatı kaplamasının altında kullanılır ve polimer bitümden üretildiğinden çabuk oksidasyona uğramaz. Çekme dayanımı yüksektir, çatıda uzun süreli bir geçirimsizlik sağlar.

Polimer bitümlü su yalıtım membranları

Termoplastik atactic polipropilen (APP) esaslı polimerik bitümle kaplanmış cam tülü taşıyıcı veya polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım malzemesidir. Alt yüzü polietilen, üst yüzü polietilen ya da mineral kaplamalı olarak üretilmektedir. Rulo halinde piyasaya sürülmektedir: APP plastomerik ve SBS elastomerik olarak çeşitleri mevcuttur.

Su Yalıtım Malzemesi Çeşitleri

Su yalıtım malzemeleri kendi içinde oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bunları genel olarak işlevlerine göre gruplandırmamız su yalıtımının önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Su yalıtım malzemeleri, sürme ve serme olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Bu malzemeler de kendi aralarında uygulanış şekillerine göre kısımlara ayrılmaktadır.

Sürme Tip Su Yalıtım Malzemeleri

Sürme tip su yalıtım malzemeleri ile ilgili maddeler aşağıda listelenmiştir. Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri Bitüm esaslı malzemeler su yalıtım malzemeleri Poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri Akrilik esaslı malzemeler Yapı kimyasalları, derz malzemeleri ile yapısal su geçirimsizliği sağlayan malzemeler

Yapı kimyasalları, derz malzemeleri ile yapısal su geçirimsizliği sağlayan malzemeler

Yapının her aşamasında, her elemanın imalatında iyileştirmesi, dayanıklılığın artırılması, hız kazanılması, kullanım ömrünün uzaması gibi amaçlarla kullanılan kimyasallardır. Genel olarak beton elemanların imalatı sırasında imalat kolaylığı sağlamak, betonun kalitesini artırmak, istenen özelliklerin verilmesini sağlamak ve su geçirimsizliği elde etmek amacıyla kullanılan yapı kimyasalları toz ya da likit (sıvı) halde bulunurlar. Genellikle; beton eleman imalatı sırasında, […]

Akrilik esaslı malzemeler

Akrilik esaslı bir malzeme olup kopolimer akrilik dispersiyon (dağılım) esaslı bir karışıma sahiptir. Beton yüzeye sürülerek veya püskürtülerek uygulanır. Su ile seyreltilerek kullanılır. Birinci kat astar olmak üzere en az üç kat, gerektiğinde de taşıyıcı takviyesiyle uygulama yapılır. UV ışınlarına dayanıklı olan ve olmayan tipleri vardır. Islak hacim, teras vb. yerlerde kullanılabilir. Çok çatlaklı yüzeylerde […]

Poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri

Beton yüzeye fırça, rulo ile sürülerek veya püskürtülerek uygulanan türleri mevcuttur. Kürlerini tamamladıktan sonra süreli olarak elastik kalırlar. Bu tür malzemeler % 400’lere varan oranlarda elastiktir ve çatlak köprüsü kurabilme özelliğine sahiptirler. Binalarda dıştan temel yalıtımında, beton ve tuğla yapılarda su taşıyan çatlakların yalıtımında, teras ve otopark detaylarında, çatı yalıtımlarında kullanılabilirler. UV (ultra viyole) ışınlarına […]

Bitüm esaslı malzemeler su yalıtım malzemeleri

Bu yalıtım malzemeleri; likit haldeki bitüm esaslı malzemeler ve pasta halindeki kauçuk/ bitüm esaslı malzemeler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır: Likit haldeki bitüm esaslı malzemeler Normal sıcaklıkta akıcı halde olan asfaltlardır. Kendi aralarında üçe ayrılırlar: o Asfalt solüsyonları: Bir bitümlü malzemenin seyreltilerek sıvı hale gelmesiyle elde edilir. Özellikle astar amaçlı ve soğuk olarak uygulanır. TS’nın […]

Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri

Adından da anlaşılabileceği gibi çimento esaslı olup su ile karıştırılarak ve sürülerek uygulanan malzemelerdir. Tek bileşenli olan tipleri; toz haldedir ve uygulamadan önce su ile karıştırılarak sürülebilir kıvama getirilirler. İki bileşenli olan tipleri ise, ayrı paketler halinde sıvı ve toz bileşenden oluşur. Üretici tavsiyesine göre gerekiyorsa su ile de karıştırılabilir. Çimento esaslı malzemeler uygulama şekline […]

Su Yalıtım Malzemesi Tanım

Binaya dışarıdan ve içeriden gelebilecek, yapıya zarar veren su ve nemi binadan uzaklaştırmak için kullanılan malzemelere su yalıtım malzemeleri denir. Tasarımdan uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları “doğru detay”, “nitelikli malzeme” ve “sağlıklı uygulama” dır. Binalarımıza nüfuz eden su, yapımızın taşıyıcı kısımlarında betonun bozulmasına, çatlamasına, şekil bozukluklarına ve betonarme […]

Yalıtım Malzemesinin Uygulanması

Uygulanacak yalıtım çeşidine göre, uygulama farklılıkları vardır. Örnek olarak dış cephe izolasyonun (mantolama) uygulama işlem basamakları aşağıdaki gibidir: Yalıtım yapılacak yüzeye yalıtım şeklini seçiniz. Yalıtım malzemelerinin hazırlayınız. Yalıtım yapılacak yüzeyi hazırlayınız. Yalıtım yapıştırma malzemesini ve gerecini hazırlayınız. Yalıtım yapıştırma malzemesini veya gerecini yalıtım malzemesine sürünüz. Hazır olan yalıtım malzemesini yüzeye tespit ediniz Yüzeye tespit ettirilen […]

Yalıtım Malzemesini Uygulama Kuralları

Yalıtım yapılacak yüzeye, yalıtım çeşidi seçilir. Seçilen yalıtım çeşidinin, uygulanması için, gerekli araç ve gereç temin edilir. Uygulama için yüzey hazırlanır. Yalıtım malzemesinin, uygulama özelliğine göre malzeme hazırlanılır. Hazırlanan malzeme, yüzeye uygulanır. Yalıtım malzemesinin özelliğine göre son kat işlemleri yapılır.