Alçı sıva nasıl yapılır

Alçı sıva elle ve makine ile olmak üzere iki şekilde yapılır. Elle yapılışı: Uygulamaya başlamadan önce özellikle beton, brüt beton yüzeyler üzerindeki çapakları temizleyiniz: Sıva yapılacak yüzeydeki tozları ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile temizleyiniz: Kuru ve sıcak yüzeyleri uygulama öncesi ıslatınız: Tutunmayı arttırmak üzere pürüzsüz yüzeyleri pürüzlendiriniz: Keser ile çentikleme yapılabilir veya çimento, su […]

Lento Yapılması

Mimari ve statik projelere uygun olarak hazırlanan lento resimlerindeki ölçülere uygun olarak, alan ortak “Betonarme donatıları”nda detaylı olarak anlatıldığı şekilde demirler kesilerek hazırlanır. Metal Kalıplarla Lento Yapılması Yapı projesinden belirlenen lento ölçüsüne uygun olarak hazırlanan metal kalıbı yere serilen ince kumun üzerine yerleştiriniz.Kalıbı iç yüzeylerini kalıp yağı ile yağlayınız: Hazırlanan 400 dozlu betonu kalıbın 1/3 […]

Lento Kalıbı Yapım Kuralları

Ahşap lento kalıbı yapım kuralları Kalıpta kullanılacak ahşap güneşe, suya ve yüke dayanıklı olmalıdır. Genellikle 2. veya 3. Sınıf çam kereste kullanılmalıdır. Lento kalıbının, mimari ve statik projelerindeki ölçülere uygun kesit ve görünüşlerini çiziniz. Lento kalıbının kapı-pencere boşluklarına sağlıklı olarak oturabilmesi için duvara her iki taraftan en az 20 cm oturmasına dikkat ediniz. Kalıp yapımına […]

Lento Kalıbı Ölçüleri

Ahşap malzeme kullanılarak, yerinde üretimi yapılacak lentoların kalıp ölçüleri, yapı mimari ve statik projelerinden okunarak alınır. Projede gösterilen kapı-pencere boşluk ölçülerine sağdan ve soldan en az 20 cm .(Kapı-pencere boşluğu+40cm) ilave edilerek lento uzunluğu belirlenir. Lento genişliği de duvar kalınlığı ölçüsünde alınır. Belirlenen bu ölçülerdeki lentoyu üretmek için gereken lento kalıbı (kanatlar, taban tahtaları ve […]

Lento kalıpları

Ahşap lento kalıbı: Lentoyu, yerinde veya prefabrike üretmek için ahşap, metal (sac vb. gibi) veya plastik malzemeler kullanılarak yapılan kalıplara lento kalıpları denir.

Lento Çeşitleri

Yapım malzemelerine göre lento çeşitleri şunlardır: Yerinde dökülen betonarme lentolar Özel üretimli bloklarla (demirli donatılı olabilir) yapılmış lentolar Prefabrike (ön yapım) lentolar Ahşap lentolar

Lento nedir?

Binalarda kapı-pencere gibi boşlukların üzerine, duvarın tekrar devam etmesi istendiğinde; boşluk üzerine yapılan (konulan) elemana lento denir. Bu amaçla hazırlanan kalıbada lento kalıbı denir.

Boşluklu Duvar Örülmesi

Pencere veya kapı için yapılacak boşluklu duvarlar, projeden belirlendikten sonra düz duvar örme işlem sırasına göre pencerelerde denizlik seviyesine kadar, kapılarda ise kasa ölçülerine göre boşluk bırakılarak örülür. (Resimde pencere için bırakılan boşluk uygulaması verilmiştir) Projeden ölçüsü okunan pencere boşlukları, tuğla duvar örme kurallarına ve tekniğine uygun olarak bırakılır: Bırakılan boşluğun kenarlarına gelen duvarların düzgün […]

Boşluklu Duvar Örme Kuralları

Boşluklu duvarlar örülürken de düz duvar örmedeki kurallar uygulanır (Bakınız Düz duvar örme kuralları) Uygulamada dikkat edilecek en önemli özellik, bırakılacak kapıpencere dişlerinin yerlerinin ve boşluk ölçülerinin duvarda tam uygulanmasıdır. Dış ve bölme duvarları tuğla ile yapılan binalarda, kapı ve pencere boşluklarının kenarlarındaki çıkıntılara diş denir. Kapı ve pencere dişleri, kasaların duvara kuvvetli bağlanmalarını sağlamak […]

Boşluklu Duvarlar

İnşaatlarda, iki nokta arasına taşıyıcı veya bölme olarak, kapı-pencerelerin geleceği yerlerde boşluk bırakılarak örülen elemanlara boşluklu duvar denir.

Düz Duvar Örülmesi (2. Sıra)

Öncelikle Bakınız: Düz Duvar Örülmesi (1. Sıra) Düz duvar örülmesini aşağıdaki resimli açıklamalı örneklerden görebilirsiniz. Uygulanan duvarın kalınlığını yukarıdaki kirişe (veya tavana) işaretleyiniz: İşaretlenen yere çivi çakarak aşağıdaki 1. Sıraya şakülünde ipi çekiniz. Diğer köşeye de aynı işlemlerle ipi çekiniz Çekilen iplere uyarak ilk köşeye ½ tuğla (yarım tuğla), diğer köşeye tam tuğla yerleştiriniz. Köşe […]

Düz Duvar Örülmesi (1. Sıra)

Düz duvar örülmesini aşağıdaki resimli açıklamalı örneklerden görebilirsiniz. Duvar uygulanacak zemini temizleyiniz: Gerekli araç ve malzemeleri uygulama yerine getiriniz: Duvar uygulanacak zemini ve malzemeleri ıslatınız: Harcı tekneye alarak alıştırınız: Sıra köşe tuğlasını yere harcı yayarak kuralına göre yerleştiriniz. Diğer köşe tuğlasını da aynı şekilde yerleştiriniz: Köşelere yerleştirilen tuğlalardan kuralına uygun 1. Sıranın ipini çekiniz: Ara […]

Düz Duvar Örme Kuralları

Düz duvarlar örülürken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: Duvarda kullanılacak tuğlalar düzgün, tozdan ve topraktan temizlenmiş olmalıdır. Gerekli araç ve gereçleri uygulama yerine getiriniz. Duvar uygulanacağı zemini fırça ile temizleyiniz. Duvarın uygulanacağı zemini yıkayınız ve tuğlaları ıslatınız. Hazırladığınız harcı tekneye alarak iyice alıştırınız. Duvarlar örülürken, takviyeli harçla veya melez harçla örülmeli; soğuk iklimlerde dona maruz yerlerde, […]

Düz Duvarlar

İnşaatlarda iki nokta arasına taş, tuğla ve bloklardan düz ve düşey olacak şekilde, taşıyıcı veya bölme olarak örülen elemanlara düz duvar denir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bölme ve taşıyıcı duvar malzemesi tuğla olduğu için bu modülde bu malzeme ile ilgili kurallar ve işlem basamakları verilmiştir. Diğer malzemelerle ilgili araştırma kısmında çalışma yapınız. Duvar örümünde kullanılan […]

Demir Kesme Araçları

Tanım İnşaat demirini ( betonarme çeliğini ) projesine uygun ölçülerde kesmek için kullanılan araçlardır. Demir Kesme Araçları Çeşitleri El (Küçük) Makası Daha çok Ø 8 lik demirlerin kesilmesinde kullanılır. Ø 12 liğe kadar kesmek için kullanılabilir. Kol (Büyük) Makası Ø 14 ve daha kalın demirlerin kesilmesinde kullanılır. Elektirikli Makas Her türlü inşaat demirinin kesilmesinde kullanılr. […]

Alçıpan Asma Tavan Yapılması İşlem Basamakları

Alçıpan ile asma tavan yaparken aşağıdaki işlem basamaklarını dikkate alırız: Yüzey teşhisi yapınız: Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçı levha asma tavanın nasıl bir tavana montaj yapılacağını tespit ediniz. Tavan betonarme mi, ahşap mı, çelik mi, asmolen bir döşeme mi ve tavanda değişken yükseklikler var mı? Bunların tesbitini yapınız. Kot ve ölçü alınız: Bu […]