Temel–Kolon Bağlantıları

Betonarme temellerin içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpeteni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılmalıdır. Temel düz donatıları ölçüsünde kesilip yerinde tel ile bağlanır. Temel projesinden temele ait pilye ve etriyeler yerinde bağlanamadığı zaman dışarıda bağlanarak sonradan yerine yerleştirilir. Yerleştirme işleminde mutlaka pastaşı paspayı kullanılmalıdır. Temel donatısı bitirilince kolon için hazırlanan […]

Donatının Kalıba Yerleştirilmesi

————2.3.1. Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.2. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.4. Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme ————2.3.5. Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme

Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları

Donatılar kancaları yapıldıktan sonra kalıba yerleştirilir. Kalıp köşelerindeki donatılara pas taşı takılarak kalıba yerleştirilir. Temel donatıları yerleştirilmeden zemin kum ya da beton ile kaplanmalıdır. Temel donatıları bitirildikten sonra kolon filiz donatıları proje akslarına göre yerleştirilmelidir. Temelde perde duvar varsa onlarında filizleri yerleştirilir. Kolon ve perde duvarlar beraber yapıldığında donatıları da beraber yerleştirilir. Kolon donatıları kolon […]

Perde Duvar Kalıpları

Bina temel duvarlarında ve istinat duvarlarda perde duvar kalıbı yapılır. Tahta kaplaması yönüne dik 50–100 cm aralıklı 5/10 kuşaklara çivilenir. Kuşaklara dik 150 cm ara ile dikmeler çakılarak payanda ile desteklenir: Perde Duvar Kalıbı: İstinat duvarı kalıbı:

Alçı sıva nasıl yapılır

Alçı sıva elle ve makine ile olmak üzere iki şekilde yapılır. Elle yapılışı: Uygulamaya başlamadan önce özellikle beton, brüt beton yüzeyler üzerindeki çapakları temizleyiniz: Sıva yapılacak yüzeydeki tozları ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile temizleyiniz: Kuru ve sıcak yüzeyleri uygulama öncesi ıslatınız: Tutunmayı arttırmak üzere pürüzsüz yüzeyleri pürüzlendiriniz: Keser ile çentikleme yapılabilir veya çimento, su […]

Alçı sıva nasıl yapılır (kuralları)

Alçı sıvalar yapılırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: Harcın hazırlandığı kap ile uygulamada kullanılan aletler temiz olmalıdır. Her kullanımdan önce sıva makinesine su alınmalı ve öncelikle makine püskürtme hortumunun içi ve makine tamamen temizlenmelidir. Yüzeydeki tozlar ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir. Kuru ve sıcak yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır. Tutunmayı artırmak için pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Uygulama yapılan […]

Lento Yapılması

Mimari ve statik projelere uygun olarak hazırlanan lento resimlerindeki ölçülere uygun olarak, alan ortak “Betonarme donatıları”nda detaylı olarak anlatıldığı şekilde demirler kesilerek hazırlanır. Metal Kalıplarla Lento Yapılması Yapı projesinden belirlenen lento ölçüsüne uygun olarak hazırlanan metal kalıbı yere serilen ince kumun üzerine yerleştiriniz.Kalıbı iç yüzeylerini kalıp yağı ile yağlayınız: Hazırlanan 400 dozlu betonu kalıbın 1/3 […]

Lento Kalıbı Yapım Kuralları

Ahşap lento kalıbı yapım kuralları Kalıpta kullanılacak ahşap güneşe, suya ve yüke dayanıklı olmalıdır. Genellikle 2. veya 3. Sınıf çam kereste kullanılmalıdır. Lento kalıbının, mimari ve statik projelerindeki ölçülere uygun kesit ve görünüşlerini çiziniz. Lento kalıbının kapı-pencere boşluklarına sağlıklı olarak oturabilmesi için duvara her iki taraftan en az 20 cm oturmasına dikkat ediniz. Kalıp yapımına […]

Lento Kalıbı Ölçüleri

Ahşap malzeme kullanılarak, yerinde üretimi yapılacak lentoların kalıp ölçüleri, yapı mimari ve statik projelerinden okunarak alınır. Projede gösterilen kapı-pencere boşluk ölçülerine sağdan ve soldan en az 20 cm .(Kapı-pencere boşluğu+40cm) ilave edilerek lento uzunluğu belirlenir. Lento genişliği de duvar kalınlığı ölçüsünde alınır. Belirlenen bu ölçülerdeki lentoyu üretmek için gereken lento kalıbı (kanatlar, taban tahtaları ve […]

Lento kalıpları

Ahşap lento kalıbı: Lentoyu, yerinde veya prefabrike üretmek için ahşap, metal (sac vb. gibi) veya plastik malzemeler kullanılarak yapılan kalıplara lento kalıpları denir.

Lento Çeşitleri

Yapım malzemelerine göre lento çeşitleri şunlardır: Yerinde dökülen betonarme lentolar Özel üretimli bloklarla (demirli donatılı olabilir) yapılmış lentolar Prefabrike (ön yapım) lentolar Ahşap lentolar

Lento nedir?

Binalarda kapı-pencere gibi boşlukların üzerine, duvarın tekrar devam etmesi istendiğinde; boşluk üzerine yapılan (konulan) elemana lento denir. Bu amaçla hazırlanan kalıbada lento kalıbı denir.

Boşluklu Duvar Örülmesi

Pencere veya kapı için yapılacak boşluklu duvarlar, projeden belirlendikten sonra düz duvar örme işlem sırasına göre pencerelerde denizlik seviyesine kadar, kapılarda ise kasa ölçülerine göre boşluk bırakılarak örülür. (Resimde pencere için bırakılan boşluk uygulaması verilmiştir) Projeden ölçüsü okunan pencere boşlukları, tuğla duvar örme kurallarına ve tekniğine uygun olarak bırakılır: Bırakılan boşluğun kenarlarına gelen duvarların düzgün […]

Boşluklu Duvar Örme Kuralları

Boşluklu duvarlar örülürken de düz duvar örmedeki kurallar uygulanır (Bakınız Düz duvar örme kuralları) Uygulamada dikkat edilecek en önemli özellik, bırakılacak kapıpencere dişlerinin yerlerinin ve boşluk ölçülerinin duvarda tam uygulanmasıdır. Dış ve bölme duvarları tuğla ile yapılan binalarda, kapı ve pencere boşluklarının kenarlarındaki çıkıntılara diş denir. Kapı ve pencere dişleri, kasaların duvara kuvvetli bağlanmalarını sağlamak […]

Boşluklu Duvarlar

İnşaatlarda, iki nokta arasına taşıyıcı veya bölme olarak, kapı-pencerelerin geleceği yerlerde boşluk bırakılarak örülen elemanlara boşluklu duvar denir.

Düz Duvar Örülmesi (2. Sıra)

Öncelikle Bakınız: Düz Duvar Örülmesi (1. Sıra) Düz duvar örülmesini aşağıdaki resimli açıklamalı örneklerden görebilirsiniz. Uygulanan duvarın kalınlığını yukarıdaki kirişe (veya tavana) işaretleyiniz: İşaretlenen yere çivi çakarak aşağıdaki 1. Sıraya şakülünde ipi çekiniz. Diğer köşeye de aynı işlemlerle ipi çekiniz Çekilen iplere uyarak ilk köşeye ½ tuğla (yarım tuğla), diğer köşeye tam tuğla yerleştiriniz. Köşe […]