Kiriş Döşeme Bağlantıları

Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır. Bütün donatılar döşeme üzerinde hazırlanır. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının altında olacak şekilde bağlanır. Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Döşeme düz donatıları aralarında pilye olmalıdır. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır. Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır. Pilye donatıları kenarlardan ve komşu döşemelere […]

Kolon-Kiriş Bağlantıları

Betonarme kolonların içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpedeni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılır. Kolon esas donatıları ve etriyeleri ölçüsünde kesilip demirci sehpasında hazırlanır. Kolon donatıları temelden gelen kolon filizlerine bağlanır. Yerine yerleştirildikten sonra doğru bir paspayı için pas taşı kullanılır. Kiriş donatılarındaki esas demir, montaj demir, pilye ve etriyeler […]

Temel–Kolon Bağlantıları

Betonarme temellerin içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpeteni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılmalıdır. Temel düz donatıları ölçüsünde kesilip yerinde tel ile bağlanır. Temel projesinden temele ait pilye ve etriyeler yerinde bağlanamadığı zaman dışarıda bağlanarak sonradan yerine yerleştirilir. Yerleştirme işleminde mutlaka pastaşı paspayı kullanılmalıdır. Temel donatısı bitirilince kolon için hazırlanan […]

Donatının Kalıba Yerleştirilmesi

————2.3.1. Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.2. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ————2.3.4. Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme ————2.3.5. Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme

Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi

Betonarme perde duvarlar temelde, asansör çevresi ya da tünel kalıp sistemlerinde uygulanır. Perde duvarlardaki donatılar yatay ve dikey olarak bütün kesişmeler tel ile bağlanır. Kalıbın bir tarafı bitirildikten sonra donatı yerleştirilir. Donatılar dışarıda ya da yerinde hazırlanabilir:

Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi

Kalıbı bitirilmiş temele donatı yerleştirilir. Temel esas donatılar her iki yönde kalıp içinde yerleştirilir. Donatıların kesiştiği her yer tel ile bağlanır. Uygulanacak olan temel çeşidine göre donatılar yerinde ya da önceden hazırlanır. Yerine yerleştirirken pilyelerin proje ölçüsünde olmasına çok dikkat edilir. Temel donatıları yerleştirildikten sonra kolon filiz donatıları yerleştirilir:

Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları

Donatılar kancaları yapıldıktan sonra kalıba yerleştirilir. Kalıp köşelerindeki donatılara pas taşı takılarak kalıba yerleştirilir. Temel donatıları yerleştirilmeden zemin kum ya da beton ile kaplanmalıdır. Temel donatıları bitirildikten sonra kolon filiz donatıları proje akslarına göre yerleştirilmelidir. Temelde perde duvar varsa onlarında filizleri yerleştirilir. Kolon ve perde duvarlar beraber yapıldığında donatıları da beraber yerleştirilir. Kolon donatıları kolon […]

Merdiven Kalıpları

Alt döşemede bırakılan donatı filizleri merdiven donatılarına bağlanır. Döşeme ve kiriş kalıbı yapımında olduğu gibi merdiven altında aynı işlem merdiven eğimine göre yapılır. Eğimli yüzeye yükseklik ortalama 16 cm olacak şekilde rıht tahtası çakılır:

Demir Bağlama Yapılışı

Donatının tel ile bağlanması değişik şekillerde yapılmaktadır. Yarım bağlama, tam bağlama, yarım çapraz bağlama, tam çapraz bağlama ve köşede atkılı bağlama:

Donatıları Bağlama

Betonarme yapı elamanların inşasında önce kalıp yapılır. Daha sonra donatı yerleştirilir. En son beton dökülür. Donatı projeye bakılarak oradaki ölçü ve şekillerinde yerleştirilir. Donatılar biribirleri ile kesiştikleri yerlerden bağlanır. Ayrıca üst üste ve yan yana gelen bütün donatılar tel ile bağlanır. Buradaki amaç beton içindeki donatının projedeki yerinde olmasıdır. Tel ile donatının bağlanması uygulama yerine […]

Donatının Kullanıldığı Yerler

Yapıların yükünü temeller taşıyarak altındaki zemine iletirler. Bu yüzden temeller çok sağlam olmalıdır. İçinde donatıların bulunduğu temeller betonarme temellerdir. Temeller üzerine gelen yüke ve altındaki zeminin durumuna göre seçilir. ——————1.1.2.1. Temel Donatisi ——————1.1.2.2. Kolon Donatisi ——————1.1.2.3. Kiris Donatisi ——————1.1.2.4. Hatil Donatisi ——————1.1.2.5. Lento Donatisi ——————1.1.2.6. Doseme Donatisi ——————1.1.2.7. Perde Donatisi ——————1.1.2.8. Merdiven Donatisi Temel Donatısı […]

Merdiven Donatısı

Merdivenler tek parça olarak üretilir. Kirişli ya da kirişsiz olarak yapılır. Merdiven esas donatıları kol boyunca çalışır. Merdiven kolu enine donatıları hazırlanır. Sahanlık donatıları hazırlanır. Merdiven sahanlık pilyeleri ile kol pilyeleri hazırlanır. Projesine göre donatılar kalıp içinde bağlanır. Pilyeler iki demir bükme anahtarı ile kalıp içinde bükülür. Bükülme sonrası üst donatılar tel ile yerinde kesişme […]

Perde Donatısı

Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır. Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. Boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır. Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir. Perde uç elamanları etriyeli olur. Etriye ve çirozlar en fazla 20 […]

Döşeme Donatısı

Dört tarafı kirişlerle çevrili döşemeler ankastradır. Bir tarafı boşlukta olan döşemeler konsol döşemelerdir. Genel olarak döşemeler dal (dal döşemeler) ve hurdi (hurdi döşemeler) olarak çözümlenir. Kenar uzunlukları arasında en az iki kat fark var ise hurdi döşeme, bunun dışındaki döşemeler dal döşemelerdir. Hurdi döşemelerde kısa doğrultuda bir düz bir pilye şeklinde bağlanır. Uzun kenar doğrultuda […]

Lento Donatısı

Kapı ve pencere üstlerine boşluğu kapatmak için lento donatısı yapılır. Lento yüksekliği en az 20 cm yapılır. Lento her iki ucu duvar üstüne açıklığın %15 ya da en az 20 cm kadar binmelidir. Etriyeler 20 cm ara ile bağlanır. Lento donatısı hazırlanırken, kolon ve hatıl donatısı hazırlama işlem basamakları aynen uygulanır. Ayrıca bakınız: Lento yapılması

Hatıl Donatısı

Yığma yapılarda duvarların bağlantılarını sağlamak amacıyla hatıl yapılır. Moloz taş duvar yüksekliğinin 1,5 m’ yi geçmesi durumunda hatıl yapılması zorunludur. Taş duvarlarda en az 6 adet çapı 10 mm olan boyuna donatı kullanılır. Tuğla duvarlar için en az 4 adet 12 mm çaplı donatı kullanılır. Düşey hatıllar her 4 metrede bir yapılır. Yığma yapılarda kapı […]