Kiriş Döşeme Bağlantıları

Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır. Bütün donatılar döşeme üzerinde hazırlanır. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının altında olacak şekilde bağlanır. Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Döşeme düz donatıları aralarında pilye olmalıdır. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır. Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır. Pilye donatıları kenarlardan ve komşu döşemelere […]

Kolon-Kiriş Bağlantıları

Betonarme kolonların içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı, demirci kerpedeni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılır. Kolon esas donatıları ve etriyeleri ölçüsünde kesilip demirci sehpasında hazırlanır. Kolon donatıları temelden gelen kolon filizlerine bağlanır. Yerine yerleştirildikten sonra doğru bir paspayı için pas taşı kullanılır. Kiriş donatılarındaki esas demir, montaj demir, pilye ve etriyeler […]

Demir Bağlama Yapılışı

Donatının tel ile bağlanması değişik şekillerde yapılmaktadır. Yarım bağlama, tam bağlama, yarım çapraz bağlama, tam çapraz bağlama ve köşede atkılı bağlama:

Bağlama Kuralları

Donatı bağlamaları kaynak ya da tel ile yapılır. Kaynak ile bağlama işlemi atölyelerde uygulanan seri bir yöntemdir. Hasır donatı ve tünel kalıp sistemi için üretilen donatılar için kaynak tercih edilir. Bunun dışında yerinde imalatlarda tel ile bağlama kullanılır. Eldivensiz donatı bağlanmaz. Özel demirci kerpeteni kullanılmalıdır. Donatılar projedeki ölçüsünde olmalıdır. Donatıların kesiştiği bütün yerler arada boşluk […]

Merdiven Donatısı

Merdivenler tek parça olarak üretilir. Kirişli ya da kirişsiz olarak yapılır. Merdiven esas donatıları kol boyunca çalışır. Merdiven kolu enine donatıları hazırlanır. Sahanlık donatıları hazırlanır. Merdiven sahanlık pilyeleri ile kol pilyeleri hazırlanır. Projesine göre donatılar kalıp içinde bağlanır. Pilyeler iki demir bükme anahtarı ile kalıp içinde bükülür. Bükülme sonrası üst donatılar tel ile yerinde kesişme […]

Perde Donatısı

Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır. Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. Boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır. Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir. Perde uç elamanları etriyeli olur. Etriye ve çirozlar en fazla 20 […]

Döşeme Donatısı

Dört tarafı kirişlerle çevrili döşemeler ankastradır. Bir tarafı boşlukta olan döşemeler konsol döşemelerdir. Genel olarak döşemeler dal (dal döşemeler) ve hurdi (hurdi döşemeler) olarak çözümlenir. Kenar uzunlukları arasında en az iki kat fark var ise hurdi döşeme, bunun dışındaki döşemeler dal döşemelerdir. Hurdi döşemelerde kısa doğrultuda bir düz bir pilye şeklinde bağlanır. Uzun kenar doğrultuda […]

Hatıl Donatısı

Yığma yapılarda duvarların bağlantılarını sağlamak amacıyla hatıl yapılır. Moloz taş duvar yüksekliğinin 1,5 m’ yi geçmesi durumunda hatıl yapılması zorunludur. Taş duvarlarda en az 6 adet çapı 10 mm olan boyuna donatı kullanılır. Tuğla duvarlar için en az 4 adet 12 mm çaplı donatı kullanılır. Düşey hatıllar her 4 metrede bir yapılır. Yığma yapılarda kapı […]

Kiriş Donatısı

Genellikle dikdörtgen kesitli ve eğilmeye çalışır. Üzerindeki yükleri kolon ve altındaki duvarlara iletirler. Kiriş donatıları montaj, esas (düz demir), pilye ve etriye donatılarıyla yapılır. Kirişlerde çapı 12 mm (Ø12) den aşağı donatı kullanılmaz. Kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır. Kirişler devam ediyorsa alt donatılar L/4 kadar diğer kirişe devam eder. Kirişlerin başlangıcı bitişlerinde […]

Kolon Donatısı

Kolon donatıları boyuna donatı ve etrafında sarılı etriyelerden oluşur. Boyunadonatılar hep üst kat için filiz olacak şekilde üretilir. Donatı çapının 40 ya da 50 katı uzunlukkadar filiz payı bırakılır. Kolonlar en az 4 adet 16’ mm lik ya da 6 adet 14’ mm lik (4Ø16veya 6Ø14) donatıdan olur. Dairesel kolonlarda en az donatı 6Ø14 tür. […]

Temel donatısı

Temel donatıları kalıp içinde bağlanır. Düz, pilye, kolon filizi ve etriyeler hazırlanır. Düz donatılar ölçüsünde kesilir ve ucuna 90 derece kanca yapılır. Pilyeleri proje ölçüsünde ve kolon filizleri temel donatısı tamamlandıktan sonra bağlanır. Yere serili donatıların pas payları zemin durumuna bağlı olarak 2–5 cm olarak bırakılır. Temel donatıları döşenmeden önce tabana beton dökülür. Temelde önce […]

Lento Yapılması

Mimari ve statik projelere uygun olarak hazırlanan lento resimlerindeki ölçülere uygun olarak, alan ortak “Betonarme donatıları”nda detaylı olarak anlatıldığı şekilde demirler kesilerek hazırlanır. Metal Kalıplarla Lento Yapılması Yapı projesinden belirlenen lento ölçüsüne uygun olarak hazırlanan metal kalıbı yere serilen ince kumun üzerine yerleştiriniz.Kalıbı iç yüzeylerini kalıp yağı ile yağlayınız: Hazırlanan 400 dozlu betonu kalıbın 1/3 […]

Çalışma Tezgâh ve Sehpaları

Tanım Projede istenilen şekliyle, yapı elemanı içerisine ( kolon, kiriş vb ) konacak betonarme demirinin şekillendirilmesi ve birleştirilmesi için kullanılırlar. Bunlara çalışma tezgah ve sehpaları denir. Çalışma Tezgâh ve Sehpa Çeşitleri Etriye Yapma Tezgâhı Kişinin rahat çalışabileceği ( 100 cm -110 cm ) yükseklikte olmalıdır. Hazırlanacak malzemelerin uygun sayıda konacak genişlikte ( 300 cm * […]

Demir Kesme Araçları

Tanım İnşaat demirini ( betonarme çeliğini ) projesine uygun ölçülerde kesmek için kullanılan araçlardır. Demir Kesme Araçları Çeşitleri El (Küçük) Makası Daha çok Ø 8 lik demirlerin kesilmesinde kullanılır. Ø 12 liğe kadar kesmek için kullanılabilir. Kol (Büyük) Makası Ø 14 ve daha kalın demirlerin kesilmesinde kullanılır. Elektirikli Makas Her türlü inşaat demirinin kesilmesinde kullanılr. […]

Demirleri Bağlama Araç ve Gereçleri

Tanım Projesine göre hazırlanmış olan betonarme çeliklerini bir birlerine uygun yöntem ve şekilde, bağlamak için kullanılan araç ve gereçlerdir. Demirci Kerpeteni Hazırlanmış olan demirlerin projesine uygun olarak birleştirmek için kullanılan araçtır. Demir Bağlama Teli Hazırlanmış olan demirlerin projesine uygun olarak bir birlerine bağ-lanması için kullanılan gereçtir. Demir Bağlama Kuralları Eldiveninizi ellerinize takınız. Kerpetenin azgının keskinliğini […]

Demir Düzeltme ve Bükme Araçları

Tanım Düzgünlüğü bozulmuş betonarme demirlerinin düzeltilmesi için kullanılan araçlara denir. Çeşitleri Madırga ile Çekiç ile Boru ile Demirci anahtarı ile Etriye yapma aparatı ile Elektrikli otomatik etriye ve pilye yapma makinesı ile Madırga ve çekiç: Boru – Demirci anahtarı – Etriye Yapma aparatı resim Etriye ve pilye yapma makinesi Kullanma Kuralları Eldivenlerinizi ellerinize takınız. Düzeltme […]