Üç Askılı Çatı Makası

9.00 12.00 metre arasında mesnet açıklığı bulunan binalarda ve beşik çatı şeklinde tanzim edilen hangar atölye depo fabrika ve benzeri binalarda uygulanır. Açıklık büyük olduğundan bırakama kirişleri çeşitli şekillerde eklenir ve yanlarına konulan lama demirleri ile takviye edilir. Çatı arasındaki hacimden yaralanılması istenirse diyogoneller kaldırılır iki askı arasına çift kuşak konularak çatı arasında meydana gelen […]

İki Askılı Çatı Makası

Açıklığı 6.00 – 9.00 metre arasında açıklıklarda uygulanır. Askılar arasındaki mesafelerin eşit şekilde yapılması uygun olur, fakat ortadaki iki askı arasının daha az olacak şekilde de tanzim edilebilir. Askı yanlama ve gerginin birleşim yerinde parçalar birbirine geçmelerle bağlanır ve bağ demiri ile takviye edilir. Aşağıda iki askılı çatı makasları ve birleşim yeri detayları görünmektedir.

Asma Çatı Makası

Tanımı Üzerine gelen yükü yanlara ileten 4.00, den geniş açıklarda uygulanan çatı makası tipine denir. Çeşitleri Asma çatı makası kullanılan askı sayına göre isimlendirilir. Bir,iki,üç,dört ve beş askılı gibi. ———————————1.2.1. Bir Askılı Çatı Makası ———————————1.2.2. İki Askılı Çatı Makası ———————————1.2.3. Üç Askılı Çatı Makası ———————————1.2.4. Asma Çatı Makası Elemanları

Çelik çatı makaslarının yapımı

Perçinle Yapılan Çatı Makasları: Yapılışlarının kolaylığı yönünden, çelik çatı makasları genellikle sırt sırta çift köşebent (korniyer) ile yapılmaktadır. Düğüm noktalarında korniyerler arasına levhalar konulmakta ve bağlantılar perçinlerle yapılmaktadır. çelik Çatı makaslarında kullanılan en küçük köşebent kesiti (L 50 x 50 x 5 mm) lik olanlardır. En küçük perçin çapı ise d = 13 mm. alınmaktadır. […]