Beton merdivenler

Bahçe, bina girişi ve bodrum merdivenleri 200-250 kg/m3 çimento dozlu betondan imal edilebilmektedir. Bu tip merdiven basamaklarını imal edebilmek için önce merdivenin eğimine uygun olarak zemin tıraşlanır; düzeltilip sıkıştırılır. Sonra üzerine 15 cm kalınlığında blokaj döşenir ve bunun da üzerine basamak boyut ve profillerine uygun olarak ahşaptan kalıbı yapılır. Daha sonra da hazırlanan beton kalıbın […]

Yapıldıkları Gereçlere Göre Merdiven Türleri

Taş merdivenler Tuğla merdivenler Beton merdivenler Betonarme merdivenler Çelik merdivenler Ahşap merdivenler