Hazır Bloklarla Baca Örülmesi

Hazır bloklarla baca örme işlemi, baca tuğlalarıyla ve baca örme işlem basamaklarıyla aynıdır.

Hazır Bloklarla Baca Örme Kuralları

Hazır bloklarla baca örülürken baca tuğlası ile örgü kurallar geçerlidir. Yalnız bloklarla büyük kanallar (havalandırma bacası, ışıklandırma, tesisat bacası) örülmek istenirse, bunlar duvar örüm kurallarına uyularak yapılır.

Hazır Blok Çeşitleri

Gazbeton Bimsblok Betonblok Özel baca bloğu Briket Beton künk Blok tuğla

Şönt Baca

Büyük kesitli bir baca, bodrumdan çatıya kadar çıkar ve katlardaki mekânlardan bu bacaya küçük kesitli bacalar bağlanır. Şönt baca, biri küçük diğeri daha büyük iki delikten oluşan sistemdir. Normal tuğlayla ya da özel preslenmiş bloklarla örülebilir. Boyutları genellikle 20-25 cm yüksekliğinde, 16-20-26 cm genişliğinde ve 41-56 cm boylarında olur.

Duvarla Bitişik Bağımsız Örülen Bacalar

Baca tuğlasıyla örülen bacalar duvara bitişik yapılmalıdır. Aynı kattaki bitişik mahallerin baca kanalları, ayrı ayrı düzenlenir ve kötü bir görüntü oluşturmaması için tek bir duvara yanaştırılarak bitişik örülür. Baca tuğlaları ile baca örmek için planda belirlenmiş yerlerde baca tuğlalarını üst üste dik bir şekilde harçlı olarak öreriz. Duvar örme modülündeki kurallar bu uygulama için de […]

Baca Tuğlalarıyla Baca Örme Kuralları

Baca tuğlası mevcut kanallar üzerine çıkıntı oluşturmayacak şekilde yerleştirilir Çeşitli boyutlardaki baca blokları çimento harcıyla üst üste konularak örülür. Duvara bitişik olarak ve gönyesinde örülmesine dikkat edilmelidir. Başlangıç noktasından temizleme deliğine (70 cm) kadar blok tuğla ile örülmelidir. 20 cm baca temizleme yeri yapılmalı, üzeri baca tuğlası ile devam etmelidir. Ateş kaynağının giriş noktası döşemenin […]

Baca Tuğlaları Çeşitleri

Yuvarlak delikli baca tuğlası, ölçüleri: 19x19x19 cm. Kare delikli baca tuğlası, ölçüleri: 19x19x19 cm-25x25x25 cm. Dikdörtgen delikli baca tuğlası, ölçüleri: 19x24x19 cm-20x25x20 cm. Şönt baca tuğlası, ölçüleri: 19x39x19 cm-20x40x20 cm.

Baca Örme İşlem Basamakları

Baca ölçü ve şeklini belirleyiniz Projeye bakarak baca ölçüsünü tespit ediniz. Bacanın tekil veya duvarla bütünleşik olup olmadığını tespit ediniz. Delik sayısına göre baca örgüsünün birinci ve ikinci sırasının resmini çiziniz. Pres tuğla örgüsü yapınız İş elbisesini giyiniz. Gerekli malzeme, iş resimleri ve aletleri uygulama yerine getiriniz. İş güvenliği önlemlerini alınız. Çalışma bölgenizin temizliğine dikkat […]

Duvarla Beraber Örülen Bacalar

Duvarla beraber örülen baca örgüsüne birinci ve ikinci sıralarının dizilimini gösteren çizimler aşağıda verilmiştir:

Tekil Olarak Örülen Bacalar

Tekil olarak örülen baca örgüsüne birinci ve ikinci sıralarının dizilimini gösteren çizimler aşağıda verilmiştir:

Baca

Yapılarda çeşitli hizmetleri (kirli havayı dışarı atmak, binaya temiz hava temin etmek, çöplerin atılması veya su, ısı ve enerji hatlarının döşenmesi) karşılamak amacıyla inşa edilen dik, yatay ve eğik kanallara baca adı verilir. Detaylar için tıklayınız.

Baca Çeşitleri

İnşaat yapı binalarda kullanılan baca çeşitleri için bakınız: Duman-Ateş Bacaları Havalandırma bacaları ve ışıklık Çöp Bacaları Tesisat Bacaları

Baca Örgü Malzemeleri ve Takımları

Mala Çekiç Tuğla Çimento harcı Kürek Su kovası Şakül Duvarcı ipi Şerit metre Su terazisi Ahşap iskele Baret Harç teknesi Duvarcı gönyesi

Çöp Bacaları

Çok katlı yapılarda çöplerin sağlığa zarar vermeden ve kolay bir biçimde toplanması amacıyla katlarda veya bağımsız bölümlerde biriken çöplerin atıldığı kanallardır. Alt katta bir depo veya çöp kabı bulunmaktadır. Çöp bacalarının yapımında TS 2166’ nın kurallarına uyulmalıdır. Çöp bacaları yapılırkan şu hususlara dikkat edilmelidir. Yüzeyi düzgün, su emmeyen, ateşe dayanıklı ve korozyona uğramayacak metal levhalarla […]

Havalandırma bacaları ve ışıklık

Binalarda kirli ve pis kokulu havayı uzaklaştırmak ve yerine temiz havanın mekânlara ulaştırılması amacıyla yapılan kanallara havalandırma ya da vantilasyon bacaları denir. Binanın karanlık bölümlerinde doğal ışık kaynağından faydalanmak için yapılan kanala ise ışıklık denir. Havalandırma bacaları ve ışıklıkların yapımında “İmar Kanunu” nun hükümlerine uyulmalıdır. Işıklık ve havalandırma yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir: Işıklığa bakmayan […]

Duman (Ateş) Bacaları

Yapılarda ateş kaynaklarından çıkan gazların çatı üstünden havaya atılması için bina içinde veya binaya bitişik olarak düzenlenen kanallardır. Şekilleri kare, silindir veya dikdörtgen prizması şeklinde olabilir. Ateş bacalarının yapımında TS 11386’ nın kurallarına uyulmalıdır. Bacalar aşağıda verilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Projesinde verilen boyutlara uygun olarak aplikasyonu yapılmalıdır. Baca iç genişliği, yüksekliği yapılacak yere göre […]