Alçıpan ölçüleri

Standart alçıpan ölçüleri 1,20 x 2,50 metre’dir. Bir levha alçıpan 3,00 metre kare gelmektedir. Ortalama alçıpan ağırlığı metrekareye 9 – 9.5 kg, alçıpan kalınlığı 12.5 mm’dir.

Alçıpan Yer Döşeme Yapma İşlem Basamakları

Yüzey teşhisini yapınız Bu işlem sırasında uygulaması yapılacak olan alçıpan yer döşemesinin ve asma kat yer döşemesinin nasıl bir döşemeye ve nasıl bir duvara montaj yapılacağını tespit ediniz. Döşeme (betonarme mi, ahşap mı, çelik mi) ve duvarın özelliğinin bilinmesi gerekir. Döşemede değişken yükseklikler var mı? Duvarda girinti çıkıntılar var mı, bunların tespitini yapınız. Kot ve […]

Alçıpan Yer Döşeme Yapma

Alçıpan yer döşemesi yapmayla ilgili ders arşivini okuyabilirsiniz: ————————3.1.1. Alçıpan Yer Döşeme Yapma Tanımı ————————3.1.2. Alçıpan Yer Döşeme Yapma Çeşitleri ————————3.1.3. Alçıpan Yer Döşeme Yapma Kullanıldığı Yerler ————3.2. Alçıpan İle Yer Döşeme Yapma Kuralları ————3.3. Alçıpan ile Yer Döşemesi Yapmada İş Sırası ————————3.3.1. Alçıpan İle Tesviye Betonu Atılmış Döşeme Üzerine Yer Döşemesi Yapma İş Sırası […]

Asma Kata Uygulanan Alçıpan Yer Döşemesi Yapılması

Asma kata uygulanan yer döşemelerinin uygulaması asma tavan ile alçıpan yapımı ile benzerlik göstermektedir. Asma kata uygulanan alçıpan yer döşemesinde taşıyıcı sistemin hem altına hem üstüne alçıpan uygulaması yapılmaktadır. Ses ve ısıya karşı yüksek derecede yalıtım sağlar. Asma Kat Kotunun Belirlenmesi Asma kat kotu belirlenirken yapılacak olan asma kat döşemesinin yüksekliği asma katta istenen temiz […]

Alçıpan ile Tesviye Betonu Atılmış Yer Döşemesi Yapılması

alçıpan ile tesviye betonu atılmış yer döşemesi uygulaması iki çeşittir. Uygulamaları birbirine benzese de farklı yapılır. Tesviye Betonu Üzerine Direk Yer Döşemesi Yapılması Tesviyesi düzgün yapılmış döşemenin üzerine yapılır. İşlem sırasına uyulmalıdır. Zemin Kotunun Belirlenmesi Zemin kotu belirlenmesi iki çeşittir. Yer döşemesi yapılacak olan alan çok geniş ve su terazisi ile ölçü almak çok zor […]

Alçıpan ile Yer Döşemesi Yapılması

Alçıpan (Alçı levha) ile yer döşemesi yapımında uyulması gereken en önemli kural alçı levha ile yer döşemesi yapma iş sırasıdır. Uygulamaya başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri kontrol eder ve el aletlerini hazırlarız. Çalışıp çalışmadıklarını kontrol ederiz. Bakınız: ————————3.1.1. Alçıpan Yer Döşeme Yapma Tanımı ————————3.1.2. Alçıpan Yer Döşeme Yapma Çeşitleri ————————3.1.3. Alçıpan Yer Döşeme Yapma Kullanıldığı Yerler […]

Alçıpan İle Yer Döşeme Yapma Kuralları

Alçıpan ile yer döşeme yapma kuralları öncelikle yer döşeme yapacağımız yere hangi çeşit alçıpan kullanacağımızın tespitidir. Asma kata alçıpan ile yer döşemesi yapacaksak değişik özelliklerde alçıpan seçimi yapabiliriz. Metal iskeletin alt kısmında kalan asma tavan görünümünde olacak yere, normal asma tavanda kullanılan alçıpan, üst kısmında kalacak kısmına ise, yer döşemesi alçıpansı seçimi yapabiliriz. Piyasada üç […]

Alçıpan Yer Döşeme Yapma Tanımı

Yapıda mevcut bulunan tesviye betonun atılmış veya bims ile tesviye edilmiş döşemenin üzerine veya asma katlarda alçı levha ile yapılan yer döşemesine denir: Tesviye betonu üzerine alçıpan: Bims üzerine alçıpan: Asma kat alçıpan yer döşemesi:

Alçıpan ile Yapıştırma Giydirme Duvar Yapımı

Maliyeti metal iskeletli giydirme duvara göre daha ucuzdur. Kullanım alanı daha azdır. Dekoratif olmayan düz duvarlarda daha çok tercih edilir. Duvarın Kotunun ve Düzgünlüğünün Kontrolü Kot alınırken dikkat edilecek noktalar şunlardır: 1- Giydirme duvarın konumu belirlenir. 2- Yapıştırma alçısının öbeklerinin kalınlığı göz önüne alınarak giydirme duvarın bitiş hattı boyalı çırpı ipi ile döşemeye işaretlenir. 3- […]

Alçıpan ile Metal İskeletli Giydirme Duvar Yapımı

Maliyetinin, yapıştırma alçısı ile olan montaja göre daha fazla olmasına rağmen yapılan işin düzgünü ve giydirme esnasında ısı ve sese karşı iyi derecede yalıtım yapılabildiği için tercih edilir. Alçıpan Duvarın Kotunun ve Düzgünlüğünün Kontrolü Kot alınırken dikkat edilecek noktalar şunlardır: 1- Giydirme duvarın konumu belirlenir. 2- U profillerinin sabitleneceği hat, alçıpanların kalınlıkları da göz önüne […]

Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapılması

Alçıpan ile giydirme duvar yapımında uyulması gereken en önemli kural alçı levha ile giydirme duvarın nasıl yapılacağı ve metal iskelet veya alçı ile yapıştırılma yapılıyorsa iş sıralarına uymaktır. İki uygulama çeşidi de birbirinden tamamen farklı olduğu için bu konuya çok dikkat etmek gerekir. Uygulamaya başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri, malzeme analiz listesi çıkararak tespit ederiz ve […]

Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapmada İş Sırası

Alçı levha ile giydirme duvar yapmada belirli bir iş sırasına uymak zorundayız. Alçı levha ile giydirme duvar yapımı bir birini takip eden iş sıralarından oluşmaktadır. Metal iskeletli giydirme duvarlarda U profili yerleştirmeden C profilini yerleştiremeyiz. Duvardan tesisat geçirilecek ise metal iskeletli ve alçı yapıştırmalı giydirme duvarda tesisat geçirilmeden alçı levha montajını yapamayız. Yukarıda saydığımız bazı […]

Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapma Kuralları

Alçı levha ile giydirme duvar yapma kuralları, öncelikle giydirme duvar yapacağımız yerin özelliklerini bilmekle başlar. Uygulama yapacağımız yer kuru mu nemli mi, su alma ihtimali var mı veya yakınında bir ocak veya soba kalorifer kazanı gibi dış etkenlerin olup olmadığını bilmemiz gerekir. Buna göre alçı levha seçimi yapmamız gerekir. Piyasada 4 çeşit alçı levha bulunmaktadır. […]

Alçıpan Duvar Giydirme

Alçıpan duvar giydirme hakkında konular: ————2.1. Alçıpan Duvar Giydirme İşlem Basamakları ————————2.1.1.Alçıpan Duvar Giydirme Tanımı ————————2.1.2. Alçıpan Duvar Giydirme Çeşitleri ————————2.1.3. Alçıpan ile Duvar Giydirme Kullanıldığı Yerler ————2.2. Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapma Kuralları ——————————2.3. Alçıpan ile Duvar Giydirme Yapmada İş Sırası ——————————2.3.1. Alçıpan ile Giydirme Duvar Yapma Metal İskeletli İş Sırası ——————————2.3.2. Alçıpan İle […]

Alçıpan Duvar Giydirme Çeşitleri

Alçıpan Duvar Giydirme Çeşitleri uygulama şekline göre değişir. Bunlar: 1- Metal iskeletli giydirme duvarlar: Mevcut halde bulunan tuğla, briket, ahşap, beton, betonarme vb. duvarların üzerine metalden yapılan taşıyıcı iskelet üzerine alçı levhaların monte edilmesi ile yapılır. 2- Yapıştırma giydirme duvarlar: Mevcut halde bulunan tuğla, briket, ahşap, beton, betonarme vb. duvarların üzerine özel olarak üretilmiş yapıştırma […]

Alçıpan Duvar Giydirme Tanımı

Yapıda bulunan duvara metal iskelet üzerine vida yardımı veya mevcut duvara alçı yardımı ile alçı levhaların birleştirilmesiyle oluşan duvara giydirme alçı duvar denir. Soldaki şekil: Metal iskeletli giydirme duvar, sağdaki şekil: Alçı yapıştırmalı giydirme duvar