Su Yalıtımı Drenaj

Su Yalıtımı – Dış drenaj

Bina çevresinde, temel duvarlarından 50~100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30~50 cm derinde % 5~10 cm eğimli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çaplı künk veya büz döşenir. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı çimento harcı ile kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin üzeri önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur.

Bu yalıtımı drenaj resim

Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlere en az 50×50 cm boyutunda, kanal tabanından 15~20 cm aşağıdan başlayıp bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar, bacalar yapılır. Künkler de bu rögarlara bağlanır. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon gibi yerlere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanır:

Su yalıtımı rögar yapılması resim

Su Yalıtımı – İç drenaj

Dış drenaj yapma imkânı olmayan durumlarda bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Genellikle binanın merkezi yerinde bodrum döşemesinden en az 2.00 m derinlikte ve 50×50 cm boyutunda bir kuyu şeklinde yapılır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülür ve üzeri sac veya beton bir kapakla örtülür.
Kuyu üzerine otomatik çalışan bir su motoru yerleştirilir. Motordan çıkan su hortumunun bir ucu suyun döküleceği yere diğer ucu kuyunun içine indirilir. Ancak boru ucu kuyu tabanından 15~20 cm yukarıda bırakılıp ucuna süzgeç takılmalıdır:

Yapı içi drenaj resim