Su Yalıtımının Amacı

Su yalıtımı genellikle yapıları su ve rutubetten korumak amacı ile uygulanmaktadır.
Bunun yanında su yalıtımı;
Yapımızın taşıyıcı kısımlarında yer alan donatının paslanmasını ve taşıma kapasitesinin düşmesini engellemek,
Betonun bozulmasına ve çatlamasına engel olmak,
Binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasına mani olmak ve suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlamak maksadıyla yapılır.