Su Yalıtımı Çeşitleri

Yapılardan su ve nemi uzaklaştırmak üzere özellikle petrol esaslı olan bitümlü malzemelerin oldukça fazla kullanıldığı daha önce belirtilmişti. Genel olarak sıcak ve soğuk olmak üzere iki şekilde su yalıtımını uygulamaktayız.
Soğuk uygulamalar daha çok sürme işlemlerinde tercih edilmektedir. Sıcak uygulamaların ise, daha çok serme amaçlı yalıtım malzemelerinin montajında uygulandığını görmekteyiz.