Bohçalama metodu ile temel yalıtımı

Bohçalama metodu, bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır. Bu yöntemde önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ”bohça”nın içine temel oturtulur. Öncelikle bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanmalıdır. Bu zemin düzgün yüzeyli bir grobeton katmanıdır. Bu katmanın üzerine en az iki kat 3 veya 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı membran yapıştırılır.
Bohçalama uygulamalarında membran altına astar uygulanmaz.

Bohçalama metodu ile temel yalıtımı resim

Membranlar enlemesine 10 cm, boylamasına ise 15 cm birbiri üzerine bindirilerek ve şalümo ile eritilerek yapıştırılır. İlk katta membranların ek yerlerinden birbirine yapıştırılması yeterlidir. İkinci kat yana doğru 50 cm ve boyuna 5 metre şaşırtma yapılarak yapıştırılır. İlk ve ikinci katlar enine-boyuna şeklinde dik açı ile şaşırtılarak uygulanmaz.
İkinci kat membranlar, ilk kat uygulamaya tamamen yapıştırılır. Noktasal yapıştırma doğru değildir. Zemin yalıtım tabakasının perde yalıtımı ile birleştirilebilmesi için kenarlarda yaklaşık 1 metre fazlalık bırakılır.

Perdelerin yalıtımında aynı tip membran kullanılabilir, ancak polyester keçe takviyeli sıvı membran uygulanması daha pratik ve sağlıklı bir uygulamadır. Bütün dik açılar mutlaka pahlanmalıdır. Bu amaçla Türkiye’de de üretilen şalümo uygulamalı bitümlü pah bandı kullanılması yerinde olur:

Yalıtım uygulaması pah resim