Basınçlı Suyun Durdurulması

Su sızıntısı olan delikler su basıncını azaltmak için matkapla suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar derinleştirilir. Eğer sızıntı birden fazla yerden ise, duvarın alt kısımlarına doğru suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar büyüklükte delikler açılır. İnce bir plastik boru tıkama harcı ile deliğe tespit edilir ve suyun sadece takılan borulardan akması sağlanır.

Delikler iyice temizlenir ve içine su yalıtım malzemesi sürülür. Şerbet henüz yaş iken yalıtım katkısı katılmış sıva ile delik tamamen sıvanır ve 24 saat kürünü alması beklenir. Yüzeyin delikler dışında kalan kısımlarının izolasyonu tamamlandıktan sonra, hortum çıkarılır ve hortumun çıkarıldığı delik, priz hızlandırıcı malzeme katılmış harç ile tıkanır. Tıkama harcı sertleşene kadar yaklaşık 1-2 dakika eldivenli elle bastırılır. Sıva kürünü (standart özelliği) aldıktan sonra yalıtım, deliğin çevresini de içine alacak şekilde şerbet sürülerek tamamlanır:

Basınçlı suyun durdurulması yalıtım resim