Düz Duvarlar

İnşaatlarda iki nokta arasına taş, tuğla ve bloklardan düz ve düşey olacak şekilde, taşıyıcı veya bölme olarak örülen elemanlara düz duvar denir.
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bölme ve taşıyıcı duvar malzemesi tuğla olduğu için bu modülde bu malzeme ile ilgili kurallar ve işlem basamakları verilmiştir. Diğer malzemelerle ilgili araştırma kısmında çalışma yapınız.

Duvar örümünde kullanılan malzemeler

Harç malzemesi (çimento, ince kum, kireç vb), su ( içilebilir nitelikte), tuğla, el arabası, harç teknesi, mala, şakül, metre, ip, çivi, vb.( daha fazla bilgi için “Genel Duvar Modülü” ne bakınız)