Düz Duvar Örülmesi (2. Sıra)

Öncelikle Bakınız: Düz Duvar Örülmesi (1. Sıra)

Düz duvar örülmesini aşağıdaki resimli açıklamalı örneklerden görebilirsiniz.

Uygulanan duvarın kalınlığını yukarıdaki kirişe (veya tavana) işaretleyiniz:

Ruva örme tavan işaretleme resim

İşaretlenen yere çivi çakarak aşağıdaki 1. Sıraya şakülünde ipi çekiniz. Diğer köşeye de aynı işlemlerle ipi çekiniz

Duvar örme tavana ip çekme resim

Çekilen iplere uyarak ilk köşeye ½ tuğla (yarım tuğla), diğer köşeye tam tuğla yerleştiriniz.

Duvar örme 2. sıra resim

Köşe tuğlalarından kuralına uygun 2. Sıranın ipini çekerek ara tuğlalarını harçlı olarak, düz ve ipe uyarak yerleştiriniz:

Duvar örme harç tuğla yerleşimi resim

Diğer sıraları aynı kurallara uyarak örünüz.

Duvar örme 2. sıra resim