Boşluklu Duvar Örme Kuralları

Boşluklu duvarlar örülürken de düz duvar örmedeki kurallar uygulanır (Bakınız Düz duvar örme kuralları) Uygulamada dikkat edilecek en önemli özellik, bırakılacak kapıpencere dişlerinin yerlerinin ve boşluk ölçülerinin duvarda tam uygulanmasıdır. Dış ve bölme duvarları tuğla ile yapılan binalarda, kapı ve pencere boşluklarının kenarlarındaki çıkıntılara diş denir. Kapı ve pencere dişleri, kasaların duvara kuvvetli bağlanmalarını sağlamak ve kasa kenerlarından havanın geçmesini önlemek için yapılır. Yani iş resmine göre duvarı, kapı-pencere dişlerinin ölçüsüne dikkat ederek, kurallarına göre tespit etmek çok önemlidir.

Duvar örme kapı pencere boşluğu resim

Dişlerin kalınlığı genellikle yarım tuğladır. Uzunlukları ise pencerelerde çeyrek; kapılarda çeyrek veya yarım tuğladır.

Ahşap kapı-pencere kasalarının duvara bağlanabilmesi için boşlukların kenarları örülürken ahşap takozlar konur. Ahşap takozlar, karşılıklı olarak ve duvara bağlantı yapacak şekilde yerleştirilir. Takoz sayısı, pencerelerde yüksekliğine göre en az ikişer adet; kapılarda ise üçer adettir. Metal kasaların kullanıldığı yerlerde, metal ankraj levha veya çubuklar kullanılır.

Gelişen teknoloji ile birlikte ahşap takoz ve çivi ile yapılan kapı ve pencere kasası sabitleme işlemi yerini “vida+dübel” uygulamasına bırakmıştır. Yeni yapılan inşaatlarda hazır ve hafif ahşap kapı ve pencerelerin kullanılmasının yanı sıra, PVC doğramaların yaygınlaşması da bu tür sabitleme araçlarının kullanılmasında etkili olmuştur.

Kapı ve pencere için bırakılan boşlukların üzerleri lento, kemer ve kirişlerle kapatılır.