Perde Donatısı

Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır.
Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. Boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır.
Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir. Perde uç elamanları etriyeli olur. Etriye ve çirozlar en fazla 20 cm ara ile bağlanır.

Temelde kolon filizinin aynısı perde filizi olur.
Perde filizi yok yalnız perde yapılacaksa perde donatı alt uçları 90º kıvrılı yere basacak şekilde olur.
Enine ve boyuna donatılar hazırlanır.
Bağlama işlemi aynı anda en az iki kişi tarafında yapılır.
Perde uç donatıları demirci sehpasında etriyeli olarak hazırlanır.
Kolonlar arasına perde donatısı bağlanacak ise önce yatay donatılar proje
ölçüsünde bağlanır.
Yatay donatılara proje ölçüsünde dik olan diğer donatılar tel ile bağlanır.
Bağlama işlemi tamamlandıktan sonra kritik yükseklikte 10 diğer taraflarda 4
adet (m2) deprem çirozları bağlanır. Kalıp taraflarındaki donatılara pastaşı
takılır.
Kolon ve perde duvarlar da kullanılan deprem çirozları:

Perde donatıların bağlanması:

Çirozların bağlanılmış hali: