Döşeme Donatısı

1 2Yazının Tamamı

Dört tarafı kirişlerle çevrili döşemeler ankastradır. Bir tarafı boşlukta olan döşemeler konsol döşemelerdir. Genel olarak döşemeler dal (dal döşemeler) ve hurdi (hurdi döşemeler) olarak çözümlenir. Kenar uzunlukları arasında en az iki kat fark var ise hurdi döşeme, bunun dışındaki döşemeler dal döşemelerdir.
Hurdi döşemelerde kısa doğrultuda bir düz bir pilye şeklinde bağlanır. Uzun kenar doğrultuda sadece düz donatı bağlanır. Pilye donatıları devam eden döşemeye L/4 kadar uzatılır.

Hurdi döşemede kiriş başlangıçlarına bütün donatılar 90º kancalı bağlanır. Uzun kenarda sadece düz donatılar vardır.
Dal döşemede pilyeler her iki doğrultuda bağlanır. Her iki doğrultu donatıları
bir düz bir pilye olarak bağlanır. Pilyeler devam eden döşemenin L/4’ ü kadar
uzatılır.
Döşeme düz donatıları kesilerek bir uçları kancalı olarak hazırlanır.
Pilye donatıları da aynı şekilde hazırlanır.
Dal döşemede her iki yöne bir düz bir pilye olarak donatılar sıralanır.
Hurdiye kısa kenarda bir düz bir pilye olarak sıralanır. Diğer doğrultuda sadece düz donatı sıralanır.
Döşeme orta bölgesinde daima altta kalacak olan donatılar tel ile proje
ölçüsünde bağlanır.
İki adet demir bükme anahtarı ile pilyeler proje ölçüsünden 45 derece bükülür.
Bu haliyle birbiriyle kesişen donatılar tel ile bağlanır.
Başlangıçta donatıların uçları kancalı olmasına, pilyelerin diğer döşemeye L/4
kadar devam etmesine dikkat edilir.
Belli aralıklarla kalıp tarafına pastaşı takılır:
Hurdi döşeme donatısı:

Dal döşeme donatısı:

Döşeme çift yönlü çalıştığı için pilyeler iki yönlü döşenerek bağlanır

Konsol döşeme donatısı
Konsol döşemelerde ilave olarak şapo donatıları yerleştirilir. Esas donatı üste
bağlanır. Konsolun bağlı olduğu döşemelere bütün donatılar L/4 kadar uzanır:

Devamlı döşemeler aynı seviyede birden fazla olan döşemelerdir. Bütün döşemelerin pilyeleri komşu döşemeye L/4 kadar devam eder:

Aynı donatı uygulaması kirişsiz en az 15 cm kalınlığındaki mantar döşemelerde de aynı şekilde bağlanır. Döşeme altında tesisat kanalları oluşturmak için tek ya da iki yönlü dişli döşemelerde de aynı donatı uygulanır. Dişli döşemelerde diş olarak yapılan çıkıntılara kiriş donatısı gibi donatılar yerleştirilir. Dişli döşemelere nervürlü döşeme de denir:
Dişli döşemeler ve mantar döşemeler:

1 2Yazının Tamamı

11 of 2