Merdiven Donatısı

Merdivenler tek parça olarak üretilir. Kirişli ya da kirişsiz olarak yapılır. Merdiven
esas donatıları kol boyunca çalışır.
Merdiven kolu enine donatıları hazırlanır.
Sahanlık donatıları hazırlanır.
Merdiven sahanlık pilyeleri ile kol pilyeleri hazırlanır.
Projesine göre donatılar kalıp içinde bağlanır.
Pilyeler iki demir bükme anahtarı ile kalıp içinde bükülür.
Bükülme sonrası üst donatılar tel ile yerinde kesişme yerlerinden bağlanır:

Kirişsiz merdiven kolundaki donatılar