Lento Donatısı

Kapı ve pencere üstlerine boşluğu kapatmak için lento donatısı yapılır. Lento yüksekliği en az 20 cm yapılır. Lento her iki ucu duvar üstüne açıklığın %15 ya da en az 20 cm kadar binmelidir. Etriyeler 20 cm ara ile bağlanır. Lento donatısı hazırlanırken, kolon ve hatıl donatısı hazırlama işlem basamakları aynen uygulanır.

Ayrıca bakınız: Lento yapılması