Kolon Donatısı

Kolon donatıları boyuna donatı ve etrafında sarılı etriyelerden oluşur. Boyunadonatılar hep üst kat için filiz olacak şekilde üretilir. Donatı çapının 40 ya da 50 katı uzunlukkadar filiz payı bırakılır. Kolonlar en az 4 adet 16’ mm lik ya da 6 adet 14’ mm lik (4Ø16veya 6Ø14) donatıdan olur. Dairesel kolonlarda en az donatı 6Ø14 tür. Kolonların alt ve üstkısımlarında etriye sıklaştırması yapılır. Etriyeler iç kolonlarda 1,5 cm, dış kolonlarda 2 cmpas payına göre hazırlanır. Etriye araları en çok 20 cm ya da 12 donatı çapı kadar olur. Daireşeklindeki kolonlar fretli olur. Bunların etriyeleri helozonik tek parça olur. Yuvarlak kütüğemakine ile sarılarak üretilir.

  • Önce boyuna donatıları ölçüsünde kesilir.
  • İki adet demir sehpa üstüne uygun yerinden bırakılır.
  • *Etriye*ler hazırlanır.
  • Bir ucu 45 derece, diğer ucu 90 derece deprem *çiroz*ları hazırlanır.
  • Demirci sehpasında boyuna donatıların etriye yerleri tebeşir ile çizilir.
  • Buralardan etriyeler iki donatıya tel ile bağlanır.
  • Daha sonra diğer boyuna donatılar bağlanır.

Sıklaştıma yerlerinde metre karede 10, diğer yerlerde 4 adet olmak üzere
çirozlar bağlanır:

Kolon donatıları alttan gelen kolon filizlerine bağlanır:

Daralmada boyuna donatı 1/6 oranında büzülebilir. Alt kattan üst kata geçen kolonda meydana gelen kesit azalması (A/B) 1/6’ dan büyük olamaz. E filizdir ve 40 donatı çapından az olmaz. D 90 derece kanca ve 12 donatı çapından aşağı olmaz:

Çokgen ve daire kesitli kolonlar fretli olarak bağlanır.
Fretli etriyeler önceden kütüğe sararak hazır edilir. Resimdeki gibi tel ile
bağlanır:

Kolon donatısı etriyelerinin üstüne paspayı için pastaşı takılır.
Kolon donatısı yerine bağlandıktan sonra bütün kenarlarına pas taşı takılır:

Kolon daralmasında ve kiriş kesişme yerlerindeki donatı resimdeki gibi
yapılır: