Donatının Kullanıldığı Yerler

Yapıların yükünü temeller taşıyarak altındaki zemine iletirler. Bu yüzden temeller çok sağlam olmalıdır. İçinde donatıların bulunduğu temeller betonarme temellerdir. Temeller üzerine gelen yüke ve altındaki zeminin durumuna göre seçilir.

——————1.1.2.1. Temel Donatisi
——————1.1.2.2. Kolon Donatisi
——————1.1.2.3. Kiris Donatisi
——————1.1.2.4. Hatil Donatisi
——————1.1.2.5. Lento Donatisi
——————1.1.2.6. Doseme Donatisi
——————1.1.2.7. Perde Donatisi
——————1.1.2.8. Merdiven Donatisi

Temel Donatısı

Yapıların yükünü temeller taşıyarak altındaki zemine iletirler. Bu yüzden temeller çok sağlam olmalıdır. İçinde donatıların bulunduğu temeller betonarme temellerdir. Temeller üzerine gelen yüke ve altındaki zeminin durumuna göre seçilir.
Temel donatıları;
Münferit temellerde,
Mütemadi temelde,
Radye temellerde, kullanılır

Kolon Donatısı

Yapıların yüklerini yukarıdan aşağıya güvenli olarak kolonlar taşır. Kolonlar, içinde esas demirler ile onların dağılmasını engelleyen yatay donatıdan meydana gelir. Kolonun yatay donatıları etriyeli ya da fretli olarak yapılırlar. Donatıları bir arada tutması için çiroz kullanılır. Yapıdaki kolonlarda kolon donatısı kullanılır.

Kiriş Donatısı

Yapılar katlardan meydana gelir. Yatay durumdaki betonarme elamanları ve
üzerindeki ağırlıkları kolonlara kirişler iletir. Kirişler taşıdıkları yükleri döşemelerden alır.
Döşemelerin kenarlarında ve kolonların birbirine bağlantılarında kiriş kullanılır. Kirişlerin içinde kiriş donatısı bulunur.

Hatıl Donatısı

Yığma yapıların kapı ve pencere üstünde ya da kat yüksekliğinin bittiği yerde
betonarme hatıl olur. Bu hatıl içinde hatıl donatısı kullanılır.

Lento Donatısı

Yığma yapılarda sadece kapı ve pencere üstünü kapatmak için lento yapılır. Bu lento için de lento donatısı kullanılır.

Döşeme Donatısı

Betonarme yapılar katlardan meydana gelir. Katlarda yatay betonarme tablalardan oluşur. Bu yatay yapı elamanları döşemedir.
Ankastre döşemelerde,
Konsol döşemelerde,
Devamlı döşemelerde,
Mantar döşemelerde,
Dişli döşemelerde,
Asmolen döşemelerde döşeme donatısı kullanılır.

Perde Donatısı

Yeraltı tesisat kanalları, binaların sığınağını çevreleyen duvarlar ve asansör boşluğunu çevreleyen duvarlar perde duvar şeklinde yapılır. Bu perde duvarların içinde perde donatısı kullanılır.

Merdiven Donatısı

Yapıların katlar arasında ulaşımı merdivenler sağlar. Betonarme merdivenlerde
merdiven donatısı kullanılır.