Donatı

Betonarme yapı elemanların içine kendi özelliğine göre demir yerleştirilir. Bu
demirlerin şekli, kalınlığı ve sayıları mühendislik hesaplarıyla bulunur. Betonarme yapı
elemanlarında nasıl bir demir kullanılacağı statik uygulama projesinde çizilerek gösterilir.
Burada demirin şekli ve ölçüsü yazılı olur. Betonarme yapı elemanlarında etriye, pilye, düz, mesnet, şapo ve çiroz demirleri vardır. Bu demirlerin yapı elemanı içine yerleştirilmesine donatı denir. Her yapı elemanının donatısı farklıdır.