Demir Bağlama Yapılışı

Donatının tel ile bağlanması değişik şekillerde yapılmaktadır. Yarım bağlama, tam
bağlama, yarım çapraz bağlama, tam çapraz bağlama ve köşede atkılı bağlama: