Bağlama Kuralları

Donatı bağlamaları kaynak ya da tel ile yapılır. Kaynak ile bağlama işlemi atölyelerde uygulanan seri bir yöntemdir. Hasır donatı ve tünel kalıp sistemi için üretilen donatılar için kaynak tercih edilir. Bunun dışında yerinde imalatlarda tel ile bağlama kullanılır.

Eldivensiz donatı bağlanmaz.
Özel demirci kerpeteni kullanılmalıdır.
Donatılar projedeki ölçüsünde olmalıdır.
Donatıların kesiştiği bütün yerler arada boşluk oluşmadan bağlanmalıdır.
Üst üste ve yan yana geldiklerinde en az 40ø kadar bağlanmalıdır.
Kalıp içinde bağlanamayacak donatılar yerine yerleştirilmeden dışarıda
bağlanmalıdır.