Pas Payı

Paspayı Tanımı

İnşaat demirinin dış etkilerden daha iyi korunması için bırakılan mesafeye ( aralığa ) denir. Pasa karşı önlem anlamında kısaca pas payı denmektedir. Bu mesafe genelde en az 1.5 cm olmaktadır. Ancak temel gibi özellik arz eden yerlerde en az 2.5 cm olması gerekmektedir.

Pas payı Önemi

Beton içerisindeki demirin aşırı soğuk ve sıcaktan etkilenmesini önler.
Suyun demire ulaşmasını engeller.
Beton içerisindeki demirin paslanmasını önler.

Döşemede pas payı resim

Temelde pas payının bırakılması resim

Tüm bu nedenler demirin özelliğini koruması, demir ile birlikte binanın ayakta kalması ve depremlere daha dayanıklı olmasını sağlar. Bu mesafe (pas payı) bırakılmadığında, demir çok çabuk paslanır, özelliğini kaybeder, dayanımı zayıflar. Bu sebepler bina ömrünün azalması, depreme dayanıksız olması sonuçlarını doğurur.