İnşaat Demirlerinin Çeşitleri

Beton çeliklerinin sınıflandırılması T.S.500 ve T.S. 708’de verilmiştir. Betonarmede kullanılan çelikler, üç grupta çeşitlendirilmiştir. Bu çeşitler kendi içindede çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar aşağıda sıralandığı gibidir.

Çelikler genel özelliklerine göre dörde ayrılır

Karbonlu çelikler.
Alaşımlı çelikler.
Adi çelikler.
Özel çelikler.

Betonarme çelikleri yüzey özelliklerine göre üçe ayrılır

Düz yüzeyli çelikler.((17 .08.1999 depreminden sonra ülkemizin bazı bölgelerinde (Marmara bölgesi, ege bölgesi ) yasaklanmıştır.))
Nervürlü çelikler.
Profil yüzeyli çelikler.

Yüzey özelliklerine göre çelik demir çeşitleri resim

Piyasada bulunuşuna göre üçe ayrılır

Kangal çelikler.
Firkete çelikler.
Boy çelikler.

Kangal firkete çelik demir resim