İnşaat Demirlerinin Sınıflandırılması

St I : Normal betonarme çeliği.
St II a : Doğal sertlikte yüksek kaliteli çelik.
St II b : Soğukta çekilmiş özel betonarme çeliği.
St III a : Doğal sertlikte üstün kaliteli çelik.
St III b : Soğukta çekilmiş özel betonarme çeliği.
St IV a : Doğal sertlikte en üstün kaliteli çelik.
StIV b : Soğukta çekilmiş özel betonarme çeliği.

Betonarmede en çok kullanılan çelikler St 37 ve St 52’dir.

St : Almanca (Sthal) ve İngilizce ( Stell ) çelik isimlerinin baş harfleridir.
I – II –III-IV : Akma gerilmelerine göre sınıf numaraları.
a : Doğal sertlikte çelik çubuk.
b : Soğukta işlem görmüş çelik çubuk.
37 – 52 :Akma gerilmelerini belirleyen numaralardır. (akma çelik kesitinde gerilmeden dolayı meydana gelen daralmadır.)