İnşaat Demirlerinin Kullanıldığı Yerler

Çaplarına ve özelliklerine göre betonarme yapı elemanlarında (temellerde, kolonlarda, kirişlerde vb ), barajlarda, köprülerde vb tüm yapılarda kullanılmaktadır.
Temelde kullanılan demir resim