Demirleri Bağlama Araç ve Gereçleri

Tanım
Projesine göre hazırlanmış olan betonarme çeliklerini bir birlerine uygun yöntem ve şekilde, bağlamak için kullanılan araç ve gereçlerdir.

Demirci Kerpeteni

Hazırlanmış olan demirlerin projesine uygun olarak birleştirmek için kullanılan araçtır.
Demirci Kerpeteni resim

Demir Bağlama Teli

Hazırlanmış olan demirlerin projesine uygun olarak bir birlerine bağ-lanması için kullanılan gereçtir.

Demir Bağlama Teli resim

Demir Bağlama Kuralları

Eldiveninizi ellerinize takınız.
Kerpetenin azgının keskinliğini kontrol ediniz.
Bağ atarken teli aşırı derecede gerdirmeyiz.
Bağladıktan sonra az bir mesafe bırakarak teli koparınız ve yana doğru (demire doğru ) eğiniz.

Kerpeten ile telin bükülmesi resim