Temel–Kolon Bağlantıları

Betonarme temellerin içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Bunun için tabanı kalın bir
ayakkabı, demirci kerpeteni, eldiven, tebeşir, demirci makası kullanılmalıdır. Temel düz
donatıları ölçüsünde kesilip yerinde tel ile bağlanır. Temel projesinden temele ait pilye ve etriyeler yerinde bağlanamadığı zaman dışarıda bağlanarak sonradan yerine yerleştirilir.
Yerleştirme işleminde mutlaka pastaşı paspayı kullanılmalıdır. Temel donatısı bitirilince kolon için hazırlanan filizler bağlanır. Perde duvar varsa onlar içinde filiz donatılar en az 40ø boyunda bağlanır.

Temelde kolonları bağlayacak kolon filizleri: