Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları

Döşeme kiriş bağlantılarından bir tanesi de merdiven sahanlığıdır. Sahanlık döşemesi
(kiriş döşemedeki bağlantı ile) yapıldıktan sonra merdiven kollarının donatıları buralara
bağlanır. Merdiven düz ve pilye donatıları sahanlığın bağlı olduğu kirişe bağlanır.

Klasik sistem kalıp