Döşeme kalıpları

Döşeme tahtaları ortalama 50 cm aralıklı ızgaraların üzerine çakılır. Izgaraların altında
100 cm ara ile 5/10 kirişlere oturtulur. Bu kirişler 100–150 cm aralıklı dikmeler ile taşınır.
Payanda, çapraz, destek kalıbın diğer kullanılan elamanlarıdır. Döşeme asmolen (bkz. Asmolen Döşeme) yapılacaksa aralıklı ve aralıksız bloklar dizilir. Kalıp derinliği daha fazla tutulur. Döşeme kalıpları düz, kirişli, dişli ve mantar olmak üzere üç değişik şekilde yapılır: