Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları

Donatılar kancaları yapıldıktan sonra kalıba yerleştirilir. Kalıp köşelerindeki
donatılara pas taşı takılarak kalıba yerleştirilir. Temel donatıları yerleştirilmeden zemin kum ya da beton ile kaplanmalıdır. Temel donatıları bitirildikten sonra kolon filiz donatıları proje akslarına göre yerleştirilmelidir.

Temelde perde duvar varsa onlarında filizleri yerleştirilir. Kolon ve perde duvarlar
beraber yapıldığında donatıları da beraber yerleştirilir. Kolon donatıları kolon kalıbı açık bir kenarından yerleştirilir.

Döşeme ve kiriş donatıları birlikte yapıldıkları için donatıları da birlikte yerleştirilir.
Merdiven donatıları ile döşemelere bağlantıyı sağlayacak filizler zamanında
bırakılmalıdır. Ya da döşeme, kiriş, merdiven kalıpları ve donatıları birlikte yerleştirilir.

Döşemelerde köşe tablalarda şapo (ilave) donatı yerleştirilir. Donatıların tamamında 10ø cm boyunda kanca yapılır. Deprem çirozları 5–10 cm aralıkla yerleştirilir. Daralan kolonlardaki donatı, kiriş içine 12ø cm kadar bükülür. Aynı işlem boyuna donatının 1/6 dan fazla eğim ile bükülür.

Etriye sıklaştırmaları kirişin her iki tarafında 2H kadarki bölgede 50 – 150 mm
aralıkla yapılır.

Kiriş donatıların kancaları 90º ve 12ø cm’ den fazla yapılır. Perde duvarların kritik yüksekliğince m²’ sinde 10 çiroz olmalıdır.

Perde duvarların kritik yüksekliği dışında m²’ sinde 4 çiroz olmalıdır. Donatılarla ilgili
diğer kurallar TS 500 ve deprem yönetmeliğinde açıklanmıştır.