Temel Kalıpları

Yapıyı temele oturtan en basit kalıplardır. Yükseklikleri ve görülen yüzleri azdır.
Kalıp yapılırken önce görünen yan yüzeyler yapılır. Yan tahtaların üst ve altından açılmaları önlemek için destek kirişleri çakılır: