Merdiven Kalıpları

Alt döşemede bırakılan donatı filizleri merdiven donatılarına bağlanır. Döşeme ve kiriş kalıbı yapımında olduğu gibi merdiven altında aynı işlem merdiven eğimine göre
yapılır. Eğimli yüzeye yükseklik ortalama 16 cm olacak şekilde rıht tahtası çakılır: