Kiriş Kalıpları

Kiriş kalıpları döşemelerle birlikte yapılır. Kiriş kalıpları üst başlıklı 10/10 cm kesitli
dikmelerle desteklenir. Bu dikmeler arasında 100 cm mesafe olur. Kalıp yan tahtaları belli aralıklı klapalar ve destek kirişleri ile yerine çivi ile çakılır: